Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu „Kultura w sieci”. Jego łączny  budżet wynosi 20 mln zł, z czego 5 mln zł trafi do twórców i artystów w formie stypendiów a 15 mln zł do instytucji i organizacji w formie dotacji.

Dla osób fizycznych

Program stypendialny „Kultura w sieci” kierowany do osób fizycznych ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Stypendia przyznawane będą twórcom, artystom, animatorom i edukatorom działającym w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

W ramach programu będą przyznawane stypendia 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r. lub mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r. Wysokość stypendium wyniesie 3 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2.490 zł netto).

Dla instytucji i organizacji

Program dotacyjny „Kultura w sieci” jest kierowany do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i fundacji, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych oraz podmiotów prowadzącym działalność gospodarczą.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Istotnym celem programu jest wspieranie zadań rozwijających kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).
  • Dofinansowanie zadania może wynosić do 100 proc. budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł a maksymalna 150 tys. zł.

Wnioski w programie będzie można składać od poniedziałku 6 kwietnia do 20 kwietnia. Szczegółowe informacje i regulaminy dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

“Kultura w sieci” – informacje

“Kultura w sieci” – regulamin konkursu stypendialnego

“Kultura w sieci” – regulamin programu dotacyjnego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.