Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Pula pieniędzy do podziału pomiędzy samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe wynosi 2 mln zł.

Program zakłada wspieranie działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o lokalnych wydarzeniach, w szczególności z lat 1917-1922, uwzględniających lokalny kontekst i dziedzictwo kulturowe. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie następujących rodzajów działań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych,

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2 tys. zł a maksymalna 20 tys. zł.

Aby złożyć wniosek do programu konieczne jest jednak posiadanie dwóch partnerów i zawarcie z nimi porozumienia. Partnerami tymi mogą być następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie publiczne lub niepubliczne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielnie socjalne.

Nabór trwa do 15 lipca 2019 r. do godz. 15.59. Jest prowadzony za pośrednictwem systemu Witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Biura Programu „Niepodległa”.

“Koalicje” rodzą się w bólach

Program „Koalicje dla Niepodległej” jest jednym z programów dotacyjnych rządowego programu Niepodległa, którym zarządza specjalnie w tym celu powołana instytucja – Biuro Programu Niepodległa. Pierwotnie jego budżet 2017-2021 miał wynosić 22,5 mln zł. Można powiedzieć, że program „Koalicje dla Niepodległej” rodził się bólach. Według pierwotnych założeń miał być realizowany z udziałem operatorów regionalnych, analogicznie jak w przypadku programu Bardzo Młoda Kultura. Niestety operatorów nie udało się wyłonić. Biuro zapowiedziało zmianę koncepcji i kilkakrotnie przesuwało termin jego ogłoszenia. W efekcie w roku jubileuszowym 2018 program w ogóle nie ruszył. Ogłoszony wreszcie z półtorarocznym poślizgiem niewiele się różni Programu dotacyjnego „Niepodległa”, którego realizacji również towarzyszyły kontrowersje.

Nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.