Szerokopasmowy Internet, komputer i tablety oraz szkolenia – takie wsparcie dla gminnych ośrodków przewiduje nowy program Ministerstwa Cyfryzacji przygotowany w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wygląda na to, że gminne ośrodki kultury doczekają się wsparcia na miarę realizowanego kilka lat temu Programu Rozwoju Bibliotek. O ile Program Rozwoju Bibliotek został sfinansowany z pieniędzy prywatnych przez Fundację Billa i Melindy Gates, to Program Gminne Cyfrowe Ośrodki Kultury będzie finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020.

Program ma mieć trzy główne filary: podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego Internetu, przeznaczenie do 100 mln zł na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, doposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy (komputery, tablety). Założenia programu przedstawili wczoraj Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Podłączenie GOK-ów do szerokopasmowego Internetu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (jednostka podległa Ministerstwu Cyfryzacji) sfinansuje budowę infrastruktury szerokopasmowej dla szkół i gospodarstw domowych na terenie całego kraju. W ramach programu operatorzy telekomunikacyjni podłączą do szerokopasmowego Internetu również wszystkie Gminne Ośrodki Kultury, które nie mają dostępu do szybkiej sieci. W pierwszym etapie prac, do połowy 2020 roku, podłączonych do szybkiego Internetu zostanie około 450 GOK w całym kraju. Kolejne podłączenia będą realizowane w ramach kolejnych konkursów. Szacuje się, że zasięgiem sieci szerokopasmowej zostanie objętych łącznie ponad 1000 GOK do końca 2023 roku.

Zorganizowanie cyklu szkoleń z kompetencji cyfrowych, w tym nauki programowania w każdym GOK-u

W ramach POPC ogłoszono konkurs na prowadzenie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczonych zostanie  maksymalnie 100 mln zł z funduszy unijnych. W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dofinansowanie na 73 obszarach konkursowych obejmujących teren całego kraju.

Szkolenia będą obejmować następujące obszary tematyczne: korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura; projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych; kompetencje medialne – m.in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych; programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania; zaprezentowanie możliwości, jakie dają wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) w życiu i pracy; sztuczna inteligencja i big data – wprowadzenie dzieci i młodzieży w tę tematykę; bezpieczne zachowania w sieci – w życiu prywatnym, społecznym i w edukacji; dostępność zasobów cyfrowych online – problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji.

Według planów CPPC, szkoleniami zostanie objętych od 50 000 do 75 000 osób.

Wyposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy

W ramach projektów finansowanych przez POPC beneficjenci prowadzący szkolenia będą zobowiązani do:

  • wyposażenia GOK w sprzęt komputerowy, tablety, roboty, maty edukacyjne, drukarki 3D oraz oprogramowanie;
  • zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników GOK.

Ma to pozwolić w szczególności niedoinwestowanym instytucjom na znaczące uatrakcyjnienie ich oferty szkoleniowej, a uczestnikom szkoleń na dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.