Samorząd Województwa Opolskiego zwiększył dotację na realizację programu Bardzo Młoda Kultura. To reakcja na zmniejszenie budżetu programu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W lutym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego obniżył tegoroczną dotację na realizację programu Bardzo Młoda Kultura z 4 do 2 mln zł. Decyzja o obcięciu budżetu programu odbiła się szerokim echem w całej Polsce i wywołała protesty m. in. części operatorów programu.

Samorząd Województwa Opolskiego postanowił program wesprzeć dodatkową kwotą przeznaczoną na regranting, tj. otwarty konkurs na wsparcie projektów w zakresie edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Dotacja dla Muzeum Śląska Opolskiego, które jest operatorem programu z Województwie Opolskim na skutek decyzji Ministra spadła z 282 do zaledwie 135 tys. zł. Przed obniżeniem dotacji planowano przeznaczyć na konkurs ofert 140 tys. złotych, po ich zmniejszeniu pozostałaby kwota 65 tys. złotych, co oznacza, że za te pieniądze można byłoby sfinansować 6-7 przedsięwzięć, a nie 15 jak pierwotnie planowano. Dlatego Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zwiększeniu wkładu własnego wnoszonego do projektu o dodatkową kwotę 85 tys. złotych. Dzięki temu na organizację konkursu grantowego będzie można przeznaczyć 150 tysięcy złotych. O decyzji władz regionu poinformował dziś wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

– Województwo opolskie jest jedynym w kraju, które dołożyło dodatkową kwotę do Bardzo Młodej Kultury. Gdyby tak się nie stało, zostałby zmarnowany rok przygotowań do konkursu. A przecież adresujemy go do twórców, animatorów kultury, pasjonatów – mówi Joanna Ojdana, menadżerka projektu z ramienia Muzeum Śląska Opolskiego.

Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura to działający od 2016 roku trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Celem programu jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej. Program realizuje 16 operatorów wojewódzkich wyłonionych w konkursie. Najczęściej są to instytucje kultury należące do samorządów wojewódzkich. W ramach programu prowadzone są działania sieciujące oraz udzielane są mikrogranty na lokalne projekty realizowane wspólnie przez animatorów kultury i przedstawicieli sektora edukacji.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.