Czy wyniki naboru do programu dotacyjnego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu można zaskarżyć do sądu?

Pewna kobieta złożyła wniosek do jednego z programów dotacyjnych Ministra na 2021 rok. Po ogłoszeniu wyników wiosną tego roku okazało się, że jej wniosek został rozpatrzony negatywnie. W związku z tym kobieta złożyła skargę na decyzję Ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd rozpatrując skargę badał jednak nie merytoryczną wartość wniosku tylko dopuszczalność złożenia skargi na tego typu decyzję do sądu administracyjnego. Jak stwierdził sąd katalog aktów prawnych oraz czynności organów administracji publicznej podlegających kontroli sądów administracyjnych określa ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z przepisów tej ustawy wynika, że sądy administracyjne są właściwe wyłącznie do rozpatrywania skarg w sprawach określonych w powołanych przepisach.

Badając skargę kobiety sąd stwierdził, że decyzja Ministra w sprawie rozstrzygnięcia naboru do programu dotacyjnego i przyznania lub nieprzyznania dotacji nie mieści się w żadnej z kategorii aktów lub czynności podlegających jurysdykcji sądów administracyjnych wymienionych w ww. ustawie. Według sądu rozstrzygnięcie naboru nie jest rozstrzygnięciem o charakterze władczym organu, a jedynie aktem decyzyjnym, który nie spełnia wymogów decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozstrzygnięcie to nie może też być kwalifikowane jako „inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej dotyczący uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa”.

Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem 12 października 2021 r. skargę odrzucił.

Orzeczenie nieprawomocne

Chcesz poszerzyć lub odświeżyć swoją wiedzę na temat programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu? Zarejestruj się na szkolenie online pt. „Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu?”, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. Rejestrując się do końca października możesz skorzystać ze zniżki.

Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu? – szkolenie

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.