Tegoroczny sezon pisania wniosków o granty wcale się nie zakończył. Jeszcze przez 5 dni trwać będzie nabór do Funduszu Patriotycznego, którego operatorem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Fundusz wpiera promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii.

Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych: Priorytetu I i II pod wspólną nazwą „Niepodległość po polsku”. Prognozowany łączny budżet tej edycji Funduszu wyniesie 12 mln złotych. W ramach Priorytetu I przewidziane jest 4 mln zł, natomiast w ramach Priorytetu II – 8 mln zł. W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie m. in. wydarzeń kulturalnych, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, działań edukacyjno-animacyjnych, konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, konkursów naukowych, projektów badawczych i edukacyjnych, rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych, czasopism, książek i innych wydawnictw.

W ramach Priorytetu II będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne podmiotów-wnioskodawców.

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Z Funduszu Patriotycznego można otrzymać dofinansowanie w kwotach od 15 tys. zł do 500 tys. zł w ramach Priorytetu I. W ramach Priorytetu II kwoty dofinansowania mogą sięgnąć nawet 3 mln zł. Jednak, aby ubiegać się o taką kwotę, trzeba zapewnić wkład własny na poziomie 15 proc. kosztów zadania.

Nabór wniosków trwa do 19 grudnia 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Nabór do Funduszu Patriotycznego

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.