Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury wybrało nowe władze. To sygnał, że organizacja powraca do gry, wzmocniona o nowe liderki i nowych liderów.

W miniony weekend w Milanówku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Podczas zebrania podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Paweł Kamiński. W skład zarządu weszli: Aneta Majak, Karolina Miżyńska, Agnieszka Janczewska Pytlik, Piotr Szafrański, Przemysław Waczyński. W skład komisji rewizyjnej weszli: Justyna Prajs, Agnieszka Sech-Brzóska i Łukasz Molski.

– Stowarzyszenie w ostatnim czasie było w kryzysie. Część naszych aktywistów i aktywistek odeszła na emerytury lub przestała pracować w kulturze. Swoje piętno na działalności odcisnęła też pandemia – mówi Paweł Kamiński, prezes stowarzyszenia i dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu.

– W listopadzie 2022 r. dzięki Funduszowi Inicjatyw Absolwenckich Programu Liderzy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności spotkaliśmy się w Zgierzu z gronie dyrektorek i dyrektorów domów kultury. Rozmawialiśmy o potrzebie budowania reprezentacji dla naszego środowiska. Zdecydowaliśmy, że chcemy wykorzystać markę i doświadczenie Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zamiast tworzyć nową organizację – mówi Karolina Miżyńska, członkini zarządu stowarzyszenia i dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Stary Młyn w Zgierzu.

– W listopadzie umówiliśmy się, że kolejne spotkanie odbędzie się w Milanówku. Spotkaliśmy się z dotychczasowym zarządem stowarzyszenia i w warunkach dialogu dokonaliśmy zmiany władz stowarzyszenia – dodaje Aneta Majak, członkini zarządu i dyrektorka Milanowskiego Centrum Kultury.

– Przy zaangażowaniu doświadczonych liderek i liderów z całego kraju będziemy budować silną organizację o zasięgu ogólnopolskim, co było naszym zamysłem od momentu założenia stowarzyszenia w 2014 roku – mówi Paweł Kamiński.

Wiadomość o „reaktywacji” stowarzyszenia wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych oraz zapytania o możliwość wstąpienia w jego szeregi. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, w najbliższych tygodniach priorytetem będą sprawy organizacyjne, w tym aktualizacja statutu oraz korekta nazwy stowarzyszenia w sposób uwzględniający równowagę płci. Po wprowadzeniu tych zmian przeprowadzona zostanie kampania mająca na celu zwiększenie liczby członków i członkiń i zbudowanie szerokiej bazy dla stowarzyszenia. To nie oznacza jednak, że stowarzyszenie nie będzie w tej chwili przyjmować deklaracji członkowskich. Osoby zainteresowane członkostwem mogą się kontaktować ze stowarzyszeniem e-mailowo: stowarzyszenie@instytucjekultury.org.

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury powstało w 2014 r. we Wrocławiu z inicjatywy dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury z Dolnego Śląska oraz innych województw. Jego głównym celem jest reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury, a także popularyzacja dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą oraz budowanie pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące obecnie lub w przeszłości funkcję osoby zarządzającej instytucją kultury, tj. dyrektora, zastępcy dyrektora, a także kierownicy oddziałów instytucji kultury.

Organizacja opiniuje zamiary organizatorów w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury zgodnie z przepisami Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Bierze też udział w konsultacjach projektów aktów prawnych dot. kultury. Brała m. in. udział w konsultacjach projektu Ustawy w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozporządzenia MKiDN w sprawie konkursu na dyrektora instytucji kultury, które weszły w życie w 2019 r.

Kilka lat temu stowarzyszenie zrealizowało też projekt pt. „Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizacja zainicjowała też Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń Pracowników Instytucji Kultury realizowane przez firmę Sedlak & Sedlak, wydawcę portalu wynagrodzenia.pl. Ma na koncie organizację licznych spotkań, konferencji, warsztatów adresowanych do kadr kultury.

Zobacz archiwalny reportaż z jednego z seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury 

 

Fot. Joanna Szamota/blackgrain.pl/

One thought on “Nowe otwarcie w stowarzyszeniu

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.