– Dlaczego nie ma jasnych i przejrzystych przepisów i zasad organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych? Dlaczego wiece polityczne są traktowane inaczej niż wydarzenia artystyczne? – o to m. in. zapytał Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeden z posłów. Zobacz co odpowiedział Minister?

Poseł Arkadiusz Iwaniak (Lewica) złożył interpelację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odmrożenia branży kulturalno-rozrywkowej.

– Pandemia spowodowała, że wszystkie wiosenne imprezy właśnie się nie odbyły, a letnie koncerty przy obecnie obowiązujących restrykcjach są nierealne zarówno ze względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych, gdyż wpływy ze sprzedaży nie pokryją kosztów przedsięwzięcia. Należy zauważyć, iż branża kulturalno-rozrywkowa jako jedna z pierwszych branż została zamknięta i wciąż nie ma dla niej jasnych rozwiązań pozwalających na przetrwanie i powrót do pracy. Właśnie teraz tracą sezon koncertów plenerowych, nad którym pracowali przez ostatnie miesiące, a jesienne trasy koncertowe przy aktualnych przepisach nie będą możliwe do realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty – napisał poseł Arkadiusz Iwaniak w swojej interpelacji złożonej 7 lipca 2020 r.

– Wśród osób związanych z organizacją wydarzeń artystycznych znajdują się nie tylko znane gwiazdy, ale także instrumentaliści, chórki, menedżerowie, tancerze, fachowcy od nagłośnienia i oświetlenia, twórcy scenografii i opraw wizualnych, dostawcy i monterzy sprzętu, budowniczy scen, kierowcy i logistycy, pracownicy ochrony, wizażyści, styliści, fryzjerzy, pracownicy firm sprzedających bilety – zauważa poseł.

Jak wyliczył poseł, przed pandemią, w 2019 r. tylko na festiwalach i w klubach odbyło 17 883 koncertów, zorganizowano ponad 6900 imprez masowych, w których wzięło udział łącznie 27,8 mln osób. Jak podkreśla poseł, w sektorze kultury pracuje 300 000 osób, czyli co najmniej tyle, co w hotelarstwie i gastronomii.

– Cała branża artystyczna, z naciskiem na: cała, potrzebuje, jak inne branże, konkretnego wsparcia rządu, by ten kryzys po prostu przetrwać – stwierdza poseł i stawia Ministrowi następujące pytania:

 • Dlaczego nie ma jasnych i przejrzystych przepisów i zasad organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych?
 • Dlaczego rząd nie podejmuje dialogu z profesjonalistami z branży wydarzeń artystycznych, by wspólnie określić warunki sanitarne, dzięki którym koncerty i widowiska muzyczne mogłyby być znowu organizowane?
 • Dlaczego rząd odebrał wszelkie możliwości zarobkowania i nie daje możliwości powrotu do pracy, nakładając nierealne, odbiegające od rozwiązań w innych branżach wymogi?
 • Dlaczego w programach opłacanych z podatków, które także cała branża kulturalno-rozrywkowa karnie płaci, nie uwzględnia się realnej pomocy dla tej branży?
 • Jaka będzie dalsza pomoc dla branży, gdyż wraz z końcem czerwca skończyły się najprostsze formy wsparcia, jak postojowe czy zwolnienia z ZUS-u?
 • Dlaczego wydarzenia artystyczne i koncerty nie mogą odbywać się na takich samych zasadach jak na przykład mecze piłki nożnej?
 • Dlaczego wiece polityczne są traktowane inaczej niż wydarzenia artystyczne?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odpowiedział posłowi po dwóch tygodniach. Według Ministra „regulacje dotyczące odmrażania gospodarki oraz rekompensat i wsparcia dla twórców i instytucji kultury są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa”. Jak wskazuje Minister „wszystkie przyjmowane w tym zakresie rozwiązania są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnej pod adresem www.kultura.gov.pl”.

– Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sukcesywnie przedkładam zmiany legislacyjne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży artystycznej i są równocześnie dostosowane do aktualnej sytuacji spowodowanej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając przy tym na względzie dobro i zdrowie osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pisze Piotr Gliński.

– 19 czerwca wystąpiłem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę przepisów w taki sposób, żeby możliwe stało się organizowanie koncertów na takich zasadach jak wydarzenia sportowe. Zaproponowane przeze mnie rozwiązania jeszcze tego samego dnia znalazły się w nowelizacji rozporządzenia, dzięki czemu od 17 lipca możliwa jest organizacja wydarzeń artystycznych przy zachowaniu obostrzeń, które obowiązują w przypadku wydarzeń sportowych – dodaje Minister.

W dalszej części odpowiedzi Minister szczegółowo opisał zasady uczestnictwa w wydarzeniach (m. in. zajmowanie co drugiego miejsca na widowni, zachowanie odległości 2 metrów itp.). W podsumowaniu omówienia przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Minister stwierdza, że „precyzyjnie i jasno wyznaczają” one wytyczne zarówno dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, jak i ich uczestników.

Całość tekstu interpelacji Posła Arkadiusza Iwaniuka oraz odpowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są dostępne poniżej.


Interpelacja nr 8633

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie odmrożenia branży kulturalno-rozrywkowej

Zgłaszający: Arkadiusz Iwaniak

Data wpływu: 07-07-2020

Szanowny Panie Ministrze,

17 883 – tyle koncertów łącznie zagranych było w roku 2019 na festiwalach i w klubach. I jest to przecież, o czym Pan zapewne wie, mała część polskiego rynku muzycznego i wszystkich wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w Polsce w 2019 roku.

Według danych GUS w samym 2019 roku zorganizowano ponad 6900 imprez masowych, w których wzięło udział łącznie 27,8 mln osób. Co warte podkreślenia, w sektorze kultury pracuje 300 000 osób, czyli co najmniej tyle, co w hotelarstwie i gastronomii.

Wśród osób związanych z organizacją wydarzeń artystycznych znajdują się nie tylko znane gwiazdy, ale także instrumentaliści, chórki, menedżerowie, tancerze, fachowcy od nagłośnienia i oświetlenia, twórcy scenografii i opraw wizualnych, dostawcy i monterzy sprzętu, budowniczy scen, kierowcy i logistycy, pracownicy ochrony, wizażyści, styliści, fryzjerzy, pracownicy firm sprzedających bilety.

Pandemia spowodowała, że wszystkie wiosenne imprezy właśnie się nie odbyły, a letnie koncerty przy obecnie obowiązujących restrykcjach są nierealne zarówno ze względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych, gdyż wpływy ze sprzedaży nie pokryją kosztów przedsięwzięcia.

Należy zauważyć, iż branża kulturalno-rozrywkowa jako jedna z pierwszych branż została zamknięta i wciąż nie ma dla niej jasnych rozwiązań pozwalających na przetrwanie i powrót do pracy.

Właśnie teraz tracą sezon koncertów plenerowych, nad którym pracowali przez ostatnie miesiące, a jesienne trasy koncertowe przy aktualnych przepisach nie będą możliwe do realizacji z uwagi na zbyt wysokie koszty.

Cała branża artystyczna, z naciskiem na: cała, potrzebuje, jak inne branże, konkretnego wsparcia rządu, by ten kryzys po prostu przetrwać.

Artyści, ale również całe ekipy pracujące przy realizacji koncertów potrzebują jasnego, rzetelnie przygotowanego, dostosowanego do specyfiki branży planu odmrażania i powrotu do normalnych warunków pracy.

Przecież wszyscy wiemy, o czym wielokrotnie mówił pan premier, ale również Pan Minister, że kultura, sport i rekreacja są potrzebne Polakom w procesie powrotu do normalności, o czym świadczy wzmożona aktywność Polaków w trakcie długiego weekendu czerwcowego.

Warto zwrócić uwagę, iż w trakcie trwającej jeszcze kampanii widzimy tłumy na wiecach wyborczych. A prezes Rady Ministrów wręcz zapewniał na jednym z takich wieców, że już nie musimy obawiać się koronawirusa, że go pokonaliśmy.

Panie Ministrze, poza artystami, których widzimy na scenie, przy obsłudze każdego koncertu, wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pracuje kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób. To często są firmy, które właśnie stoją u progu ogłaszania upadłości i utraty dorobku całego życia. To często są firmy, które stoją przed dylematem, czy już, czy za kilka dni mają rozpocząć proces wysyłania na bezrobocie swoich pracowników.

Dlatego pozwalam sobie zadać pytania, jakie przedstawiciele branży artystycznej zadali i wciąż zadają na jednym z portali internetowych, w trakcie spotkań w Sejmie oraz spotkań z przedstawicielami rządu, i co w tej całej sytuacji jest niepokojące – niestety, nie otrzymawszy jasnych odpowiedzi i deklaracji ze strony rządu.

 1. Dlaczego nie ma jasnych i przejrzystych przepisów i zasad organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych?
 2. Dlaczego rząd nie podejmuje dialogu z profesjonalistami z branży wydarzeń artystycznych, by wspólnie określić warunki sanitarne, dzięki którym koncerty i widowiska muzyczne mogłyby być znowu organizowane?
 3. Dlaczego rząd odebrał wszelkie możliwości zarobkowania i nie daje możliwości powrotu do pracy, nakładając nierealne, odbiegające od rozwiązań w innych branżach wymogi?
 4. Dlaczego w programach opłacanych z podatków, które także cała branża kulturalno-rozrywkowa karnie płaci, nie uwzględnia się realnej pomocy dla tej branży?
 5. Jaka będzie dalsza pomoc dla branży, gdyż wraz z końcem czerwca skończyły się najprostsze formy wsparcia, jak postojowe czy zwolnienia z ZUS-u?
 6. Dlaczego wydarzenia artystyczne i koncerty nie mogą odbywać się na takich samych zasadach jak na przykład mecze piłki nożnej?
 7. Dlaczego wiece polityczne są traktowane inaczej niż wydarzenia artystyczne?

Z poważaniem

Arkadiusz Iwaniak


Odpowiedź na interpelację nr 8633

w sprawie odmrożenia branży kulturalno-rozrywkowej

Odpowiadający: minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński

Warszawa, 21-07-2020

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 8633 Pana Posła Arkadiusza Iwaniaka z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie odmrożenia branży kulturalno-rozrywkowej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Regulacje dotyczące odmrażania gospodarki oraz rekompensat i wsparcia dla twórców i instytucji kultury są na bieżąco dostosowywane do zmieniającej się dynamicznie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Wszystkie przyjmowane w tym zakresie rozwiązania są aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnej pod adresem www.kultura.gov.pl. Do całości zagadnień dotyczących kultury odsyłają trzy obszerne zakładki: 1) Przewodnik po narzędziach wsparcia dla kultury; 2) Wytyczne dla instytucji kultury; 3) Pomoc socjalna dla twórców i artystów. Łącznie odsyłają one do ponad dwudziestu podstron tematycznych, na których w sposób szczegółowy, wyczerpujący i przystępny prezentowane są wszystkie najnowsze informacje.

Jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sukcesywnie przedkładam zmiany legislacyjne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży artystycznej i są równocześnie dostosowane do aktualnej sytuacji spowodowanej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając przy tym na względzie dobro i zdrowie osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

19 czerwca wystąpiłem do Prezesa Rady Ministrów o zmianę przepisów w taki sposób, żeby możliwe stało się organizowanie koncertów na takich zasadach jak wydarzenia sportowe. Zaproponowane przeze mnie rozwiązania jeszcze tego samego dnia znalazły się w nowelizacji rozporządzenia, dzięki czemu od 17 lipca możliwa jest organizacja wydarzeń artystycznych przy zachowaniu obostrzeń, które obowiązują w przypadku wydarzeń sportowych.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) dopuszczają możliwość organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych bez ograniczenia liczby uczestników do 150 osób przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Dotyczy to prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych. W sytuacji, gdy przedmiotowe wydarzenia odbywają się w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, należy udostępnić widzom lub słuchaczom co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, przy czym zajętych może być nie więcej niż 50% liczby miejsc. Natomiast w przypadku, gdy wyżej wymienione wydarzenia odbywają się na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), należy udostępnić co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni wydarzenia te mogą się odbywać przy zachowaniu odległości 2 m, przy czym zajętych może być nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zaś w sytuacji, gdy te wydarzenia odbywają się na otwartym powietrzu, należy zapewnić, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 m2, a także aby uczestnicy wydarzenia zachowali odległość co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 2 m. W wyżej wymienionych przypadkach widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, z tym że obowiązek ten nie jest wymagany w przypadku wydarzeń odbywających się na otwartym powietrzu pod warunkiem, że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m pomiędzy osobami.

Mając powyższe na uwadze, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii precyzyjnie i jasno wyznaczają wytyczne dla ww. form działalności artystycznej i rozrywkowej zarówno dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, jak i ich uczestników.

Z poważaniem

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.