Domy kultury, biblioteki oraz organizacje pozarządowe mogą startować konkursie na działania na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Do wzięcia jest 50 dotacji po 10.000 zł.

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła nabór w konkursie grantowym „Na dobry początek”. Konkurs ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym.

Organizatorzy konkursu zachęcają, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystywane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wpływają głównie na:

  • interakcję między dziećmi,
  • rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie,
  • kreatywność,
  • rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową,
  • rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne).

W konkursie mogą startować: fundacje, stowarzyszenia, domy kultury i biblioteki publiczne. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 10.000 zł. Budżet programu przewiduje wsparcie taką kwotą 50 podmiotów. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
  • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.

Wnioski można składać do 23 września 2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji BGK.

Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.