Jak zgodnie z prawem autorskim zorganizować wydarzenie? Jaką wybrać umowę – licencyjną, czy przeniesienia praw na instytucję? Jak rozmawiać z ZAIKSem? Dowiedz się tego wszystkiego od naszego eksperta, praktyka z wieloletnim doświadczeniem.

Prawo autorskie w praktyce instytucji kultury – 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), 9.00 – 14.00 – Kliknij, żeby się zarejestrować!

Szkolenie ma na celu przybliżenie najważniejszych zagadnień prawa autorskiego pracownikom instytucji kultury, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z wieloma problemami związanymi z prawidłowym stosowaniem zapisów prawnoautorskich.

Program szkolenia został podzielony na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Pierwsza wprowadza i wyjaśnia podstawowe terminy i pojęcia, takie jak m.in. utwór, twórca, dozwolony użytek, licencja i jej rodzaje. Część praktyczna dotyczy konkretnych sytuacji związanych z organizacją wydarzeń artystycznych w wersji stacjonarnej jak i online – koncertów, wystaw, spektakli, zajęć i warsztatów. Ponadto razem z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia przeanalizujemy różne formy współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce.

Szkolenie prowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w największym teatrze muzycznym w Polsce, który przez wiele lat realizował zadania związane ze współpracą z polskimi i zagranicznymi agencjami reprezentującymi właścicieli praw autorskich, negocjował warunki i zapisy umów licencyjnych oraz nadzorował procesy związane z przestrzeganiem prawa autorskiego w instytucji kultury.

Część teoretyczna

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

 • jak prawo autorskie definiuje pojęcie utworu?
 • na czym polega działalność twórcza o indywidualnym charakterze?
 • czy każdy pomysł jest utworem?
 • jakie są rodzaje utworów?
 • jakie elementy utworu są chronione?
 • na czym polega rozpowszechnienie utworu?
 • jak odróżnić utwór zależny od utworu inspirowanego?
 • czym jest utwór „pracowniczy”?
 •  czy można łączyć ze sobą utwory?

2. Podmiot praw autorskich, czyli twórca

 • kim jest twórca, a kim współtwórca według prawa autorskiego?
 • prawa osobiste, prawa majątkowe, a prawa pokrewne – jakie są podobieństwa i różnice?
 • na czym polega więź twórcy z utworem?
 • czym jest plagiat?
 • czy każde artystyczne wykonanie jest chronione?
 • komu należą się tantiemy?

3. Dozwolony użytek

 • dozwolony użytek osobisty, czy publiczny?
 • jak korzystać z prawa cytatu?
 • co znajdziemy w domenie publicznej?
 • jakie są modele licencji Creative Commons?

4. Czynności prawne w prawie autorskim

 • umowa licencyjna, czy umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych – którą wybrać i dlaczego?
 • jakie są rodzaje licencji?
 • czym są szczególne postacie umów autorskich?
 • umowa o pracę, zlecenie, czy o dzieło – plusy i minusy
 • jakie pola eksploatacji można zapisać w umowie?
Część praktyczna

1. Organizacja wydarzenia artystycznego stacjonarnie jak i online

 • jak przygotować koncert pod kątem zgodności z prawem autorskim?
 • jakie zagadnienia prawne są związane z organizacją wystawy w instytucji kultury?
 • czy wykład lub prezentacja w instytucji kultury spełniają warunki utworu?
 • jak legalnie zorganizować festiwal?
 • przedstawienie teatralne jako przedmiot prawa autorskiego (jaką umowę należy zawrzeć z reżyserem, choreografem, kompozytorem lub scenografem? Którą umowę wybrać – licencyjną, czy przeniesienia praw na instytucję? Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie licencyjnej? Czy artystyczne wykonanie utworu jest zawsze chronione? Czy tantiemy są konieczne? Jak wygląda proces pozyskiwania praw od twórcy lub spadkobierców? – konkretne przykłady)

2. Organizacja zajęć i warsztatów zgodnie z prawem autorskim

 • jaką umowę należy podpisać z edukatorem?
 • jak legalnie wykorzystywać materiały przy prowadzeniu warsztatów i zajęć?

3. Organizacje zbiorowego zarządzania w Polsce

 • ZAiKS, STOART, ZPAV – co oznaczają te nazwy?
 • czym dokładnie zajmują się OZZ?
 • jak wygląda proces zgłoszenia wykorzystanych w wydarzeniu artystycznym utworów do organizacji zbiorowego zarządzania?
 • jak rozmawiać z ZAiKSem?

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza  elektronicznego.
 • Termin szkolenia: 17 kwietnia (poniedziałek) 2023 r. w godzinach 9:00-14:00
 • Koszt udziału: 330 zł netto/brutto od osoby – dla osób, które zarejestrują się do 24 lutego 2023 r. lub 360 zł netto/brutto – dla osób, które zarejestrują się po 24 lutego 2023 r.

W razie pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość na adres menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń – tel. 603803614.

Prawo autorskie w praktyce instytucji kultury – 17 kwietnia 2023
Kliknij, żeby się zarejestrować!
Prowadzący szkolenie: Mateusz Gigiewicz

Menedżer kultury, producent spektakli teatralnych, coach, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie prawa autorskiego w instytucji kultury, marketingu, reklamy oraz zarządzania procesem przetwarzania danych osobowych.
Magister filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie dwóch specjalizacji: nauczycielskiej oraz wiedzy o teatrze i filmie. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe z reklamy i marketingu medialnego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016 - 2018 studiował zarządzanie na Politechnice Gdańskiej.
W Teatrze Muzycznym w Gdyni od grudnia 2010 roku w Dziale Marketingu. W latach 2018-2022 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. Umów Licencyjnych. W zakresie powierzonego samodzielnego stanowiska realizował zadania związane ze współpracą z polskimi i zagranicznymi agencjami reprezentującymi właścicieli praw autorskich w aspekcie tworzenia umów licencyjnych na spektakle repertuarowe teatru, negocjował warunki i zapisy umów prawnoautorskich.
Od 2022 roku Kierownik Działu Marketingu. Nadzoruje zadania związane z ogólnopolskimi kampaniami reklamowymi, tworzeniem planów marketingowych, opracowywaniem budżetu, redagowaniem wydawnictw teatralnych, prowadzeniem kanałów social media i współpracą z mediami.
Producent po stronie polskiej największego wydarzenia w historii polskiego teatru – polskiej prapremiery musicalu „Notre Dame de Paris”. Jeden z producentów spektaklu „Cud albo Krakowiaki i Górale” w reżyserii Michała Zadary.
Wykładowca akademicki na kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
Trener współpracujący z firmą Mentor i portalem Menedżerkultury.pl prowadzącymi szkolenia online i stacjonarne dla kadr instytucji kultury.
Od kwietnia 2021 roku Kierownik Administracyjny projektu edukacyjnego w ramach funduszy norweskich realizowanego przez Gdański Teatr Szekspirowski.
Członek Gdyńskiej Rady Turystycznej zajmującej się promocją turystyki regionu. Sekretarz Stowarzyszenia „Baduszkowcy”, którego celem statutowym jest inspirowanie działań kulturalnych, twórczych i edukacyjnych.
Od kilku lat na stanowisku Inspektora Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Państwowym Policealnym Studium Wokalno - Aktorskim w Gdyni, Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni, Gdyńskim Centrum Kultury oraz Gdyńskim Centrum Filmowym.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.