Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu “Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje mogą się starać organizacje pozarządowe z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów, które rozwijają u młodzieży:

  • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
  • umiejętność samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości, poprzez udział w opracowaniu celów i harmonogramu projektu oraz badaniu jego efektów, a także poprzez naukę praktycznych umiejętności przydatnych w osiąganiu celów życiowych;
  • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • przekonanie o własnych możliwościach, poprzez publiczne prezentowanie własnych działań i ich efektów, udział młodych ludzi w rozpowszechnianiu informacji o projekcie oraz stwarzanie (za pośrednictwem projektu) możliwości odniesienia osobistego sukcesu.

Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania projektu.

Maksymalna wysokość dotacji o jakie można wnioskować to 40 tys. zł. Wnioski można składać do 10 marca 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu.

Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.