Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło nabór wniosków do czterech programów dotacyjnych.

Większość tegorocznych naborów do programów dotacyjnych zakończyła się 31 stycznia. W kilku przypadkach zapowiedziano, że nabory odbędą się w późniejszym terminie nie precyzując dokładnie, kiedy to nastąpi. Właśnie nastąpiło.

Ministerstwo uruchomiło nabory do programów Rozwój sektorów kreatywnych, Literatura, Muzyczny Ślad oraz drugi nabór do programu Ochrona zabytków. Poniżej krótka charakterystyka ogłoszonych w tej chwili programów oraz linki do ich regulaminów.

Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

 • Budżet programu: 4.500.000 zł + 675.000 zł (kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym)
 • Podmioty uprawnione do składania wniosków: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 • Kwoty dofinansowania: od 25.000 zł do 500.000 zł
 • Termin naboru: do 26 marca 2018 roku
 • Link do regulaminu:  Rozwój sektorów kreatywnych
Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

 • Budżet programu: 3.044.664 zł + 525.000 zł (kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym)
 • Podmioty uprawnione do składania wniosków: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 • Kwoty dofinansowania: od 5.000 zł do 40.000 zł
 • Termin naboru: do 26 marca 2018 roku
 • Link do regulaminu: Literatura
Muzyczny Ślad

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

 • Budżet programu: 1.000.000 zł + 150.000 zł (kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym)
 • Podmioty uprawnione do składania wniosków: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 • Kwoty dofinansowania: od 10.000 zł do 120.000 zł
 • Termin naboru: do 26 marca 2018 roku
 • Link do regulaminu: Muzyczny ślad
Ochrona zabytków

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

 • Budżet programu: 97.500.000 zł + 14.625.000 zł (kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym) – kwota dotyczy obu naborów tj. przeprowadzonego w terminie do 30 listopada oraz bieżącego
 • Podmioty uprawnione do składania wniosków: podmioty prawa polskiego, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie
 • Kwoty dofinansowania: od 25.000 zł
 • Termin naboru: do 31 marca 2018 roku
 • Link do regulaminu: Ochrona zabytków

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.