Rząd uchwalił Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Doszło do tego podczas dzisiejszego wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Bydgoszczy.

– Inwestując ogromne środki w infrastrukturę, zmieniając nasz kraj, nie zapominamy o kulturze. Chcemy spełnić marzenie wypowiedziane przez wieszcza, by książki trafiły pod strzechy – mówiła premier Ewa Kopacz podczas konferencji po dzisiejszym posiedzeniu rządu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma zahamować tendencję spadkową czytelnictwa w Polsce. W latach 2016-2020 na realizację programu budżet państwa wyłoży 435 mln zł – po 87 mln zł w każdym roku. Samorządy terytorialne na jego realizację przeznaczą 231 mln zł. W sumie program pochłonie ponad 660 mln zł.

W ramach programu wyznaczono trzy priorytety:

  • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – prowadzony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie (na ten cel przewidziano 135 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat). Zasadniczym celem tego priorytetu jest uatrakcyjnienie zasobów bibliotek publicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach oraz wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.
  • Infrastruktura bibliotek 2016-2020 – prowadzony przez Instytut Książki w Krakowie (na ten cel przewidziano 150 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat). W ramach tego priorytetu dofinansowywane będą modernizacja, budowa,  przebudowa i wyposażenie budynków bibliotecznych, co podniesie ich standard. Adresatem tych działań będą biblioteki publiczne w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich do 50 tys. mieszkańców.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – operatorami priorytetu są wojewodowie i właściwi ministrowie (na ten cel zostanie przeznaczone 150 mln zł w okresie 5 lat). W ramach tego priorytetu przewidziano uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli tych placówek.

Fot. M. Śmiarowski / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.