Ruszył nabór w jednym z programów dotacyjnych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Budżet programu wzrósł o milion złotych.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór do programu Ochrona zabytków 2022. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Polski, osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Co ważne, do wniosku trzeba dołączyć skan aktualnego na dzień składania wniosku pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace, będące przedmiotem wniosku.

Regulamin programu przewiduje przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 31 października 2021 r. oraz do 31 marca 2022 r (w przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać drugi nabór).

Budżet programu wynosi 113.625.000 zł, to jest o 1 mln zł więcej niż przed rokiem. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ochrona zabytków 2020

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.