Jeżeli Twoja działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w związku z epidemią ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone przez rząd, będziesz mógł się ubiegać o wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie dla osób fizycznych wyniesie ok. 15 tys. zł. Publikujemy projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15m. ust. 1.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może udzielać wsparcia osobom fizycznych, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu epidemii, ze względu na ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone przez rząd. Warunkiem wsparcia jest zmiana formy upowszechniania tej działalności umożliwiająca jej kontynuowanie w czasie stanu epidemii bez naruszania tych ograniczeń, zakazów i nakazów, czyli jak można się domyślać, np. przeniesienie działalności do sfery Internetu.

Zgodnie z ustawą szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego a także jego maksymalną wysokość ma określić Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś tj. 1 kwietnia 2020 r. w Rządowym Systemie Legislacyjnymi został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Projekt Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przewiduje, że wsparcie udzielane będzie w dwóch formach. W przypadku osób fizycznych będą to stypendia. Natomiast w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej będą to dotacje.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego będzie:

  • zgodność działań wskazanych we wniosku z zakresem działań i celami przeznaczenia wsparcia finansowego określonymi i ogłoszonymi w programie
  • bezpłatna i powszechna dostępność efektów działań realizowanych ze środków udzielonych w ramach wsparcia finansowego w trakcie realizacji działań oraz po ich zakończeniu.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego udzielanego w formie stypendium nie będzie wyższa niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, tj. 14.754,51 zł brutto.

Projekt rozporządzenia nie określa kwotowo maksymalnej wysokości dotacji dla instytucji. W treści dokumentu wynika jednak, że ubiegając się o dotację nie będzie koniecznie zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, ponieważ maksymalna wysokość dotacji celowej dla instytucji będzie mogła wynieść do 100 proc. wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.

Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (kliknij link poniżej).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii /projekt/

Image by Hank Williams from Pixabay

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.