Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury. Tegoroczny regulamin wprowadził kilka zmian.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to największy w Polsce program stypendialny w obszarze kultury i sztuki.  Na przykład w ubiegłym roku stypendia otrzymały 353 osoby na łączną kwotę prawie 12,5 mln zł.

Stypendium jest świadczeniem na rzecz stypendysty, który realizuje przedsięwzięcie stypendialne, tj. autorskie działanie twórcze lub autorskie działanie związane z upowszechnianiem kultury zaakceptowane przez Ministra. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach lub na uczelniach wyższych oraz finansowanie udziału w kursach doszkalających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, które w czasie trwania konkursu nie są uczniami lub jest studentami poniżej 35. roku życia (bez względu na kierunek i tryb kształcenia). Z udziału w konkursie wyłączone są też osoby, które obecnie są stypendystami Ministra lub były nimi w ciągu ostatnich dwóch lat a także osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały wezwane do zwrotu stypendium z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:

1) stypendia twórcze, w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa;

2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w następujących dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Minister może przyznać stypendia: roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., półroczne pierwszą lub drugą połowę roku lub mające inny okres realizacji przedsięwzięcia nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące.

Termin składania wniosków rozpoczął się 1 lipca 2022 r. i upływa w 1 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Do prawidłowego złożenia Wniosku o przyznanie stypendium, obowiązkowe jest posiadanie konta dla osób fizycznych w systemie EBOI, dostępnego pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/, gdzie dostępny jest elektroniczny Formularz o przyznanie stypendium.

Tegoroczny regulamin konkursu stypendialnego wprowadził kilka zmian w stosunku do ubiegłego roku oraz lat poprzednich. Po pierwsze zmieniła się kwota stypendium. W roku 2023 świadczenie wyniesie 4000 zł brutto miesięcznie, tj. 3320 zł netto. Po drugie tegoroczny konkurs został ogłoszony wcześniej niż kiedykolwiek do tej pory – termin składania wniosków minie 1 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Wcześniej niż do tej pory ogłoszone też mają być wyniki konkursu. Dotychczas Minister miał na to czas do końca roku. Tym razem decyzje mają zapaść do 30 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2023

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.