Trwa nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa”. Można ubiegać się o granty w wys. nawet 100 tys. zł.

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł. W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Minimalny wkład własny wynosi 15 proc. całości budżetu zadania.

W ramach programu możliwe jest wsparcie działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Operator programu zakłada możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, w tym takich jak:

  • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  • rekonstrukcje historyczne;
  • wystawy wraz z katalogami;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • murale.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym z partnerów, takich jak: archiwa państwowe, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór trwa do 9 grudnia do godz. 15.59. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Biura Programu “Niepodległa”.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.