Rusza druga edycja Programu „Decydujesz, pomagamy”. Tesco wraz z Fundacją Tesco Dzieciom zamierza rozdać 150 grantów na łączną kwotę 750 tys. zł.

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłasza nabór do drugiej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy”.

Do programu mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności (np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie, grupy znajomych/sąsiadów). W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej – podpisanie umowy o współpracy.

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:

1. Wspierania lokalnej aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego,

przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, na przykład:

 • ożywianie przestrzeni publicznej poprzez współtworzenie z lokalną społecznością miejsc spotkań, placów zabaw itp.;
 • ogrodnictwo, rewitalizacja terenów zielonych itp.;
 • tworzenie tras turystycznych itp.;
 • dostosowywanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców (np. rodziców z dziećmi, osób starszych, osób niepełnosprawnych);
 • tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dla lokalnej społeczności,
 • aktywizowanie różnych grup społecznych (np. seniorów, dzieci, rodziców).

2. Edukacji dzieci i młodzieży – kształtowania umiejętności miękkich, na przykład:

 • organizacja zajęć edukacyjnych;
 • kursów i warsztatów poświęconych kompetencjom społecznym (np. umiejętnościom
 • przywódczym, negocjacjom, kompetencjom finansowym);
 • organizacja obozów, dziennych form spędzania czasu;
 • edukacja w zakresie zdrowej żywności i niemarnowania jedzenia.

3. Ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych, na przykład:

 • organizacja wydarzeń, kursów kulinarnych promujących zdrowe odżywianie;
 • szkolenia, warsztaty, seminaria z zakresu zdrowia, zdrowego stylu życia;
 • przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
 • tworzenie nowych możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (np. zajęcia sportowe, kluby młodzieżowe).

W ramach Programu „Decydujesz, pomagamy” teren Polski podzielony został na 145 mikroregionów. W każdym mikroregionie przekazany zostanie jeden grant organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej lub grupie nieformalnej (aplikującej z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną), działającej na rzecz lokalnej społeczności. Aplikować można wypełniając formularz, znajdujący się na stronie internetowej www.tesco.pl/pomagamy.

W pierwszym etapie wszystkie wnioski poddane będą ocenie formalnej. Jeśli przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej, a następnie rozpatrzone przez Komisję Grantową, która wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 145 obszarów w oparciu o przedstawione niżej kryteria.

O tym, który projekt ostatecznie otrzyma dofinasowanie, zdecydują klienci Tesco głosując na jedną z 3 najlepszych inicjatyw w każdym obszarze. Głosowanie potrwa niemal miesiąc (8.03 – 3.04. 2017 r.), klienci będą mogli oddawać głosy w swoim sklepie Tesco wrzucając żetony do specjalnych urn.

Wnioski mogą być składane do 31 stycznia 2017 roku (do godz. 23.59) za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie www.tesco.pl/pomagamy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.