Współpracujesz z seniorami lub sam jesteś seniorem? Możesz zdobyć 15 tys. zł na realizację swojego pomysłu.

Trwa rekrutacja do konkursu „Seniorzy w akcji”, którego celem jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Formuła Konkursu jest przyjazna również dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych działań.

Realizacja nagrodzonych projektów wspierana jest:

  • poprzez konsultacje i pomoc w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz poprzez wsparcie i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów,
  • finansowo: w formie dotacji (w wysokości do 15 tys. złotych) na realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych, wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

Dotacje i wsparcie zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2020, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2021.

Program ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat.

Zgłaszane projekty powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

  1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym

Działania promujące postawy i wartości obywatelskie, działania wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie, działania na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów, włączanie osób starszych do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych.

  1. Działania edukacyjne i kulturalne

Działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze.

  1. Działania na rzecz środowiska

Działania propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym, podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

  1. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym

Działania propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) – zwani animatorami. Animatorzy we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca). Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą przesłać listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą. Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 15 marca 2020 r. (do godz. 23:59), korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie konkursu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.