Trwa nabór do programu dotacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa” ogłoszonego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W programie można otrzymać dotacje na organizację obozów wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego na Polski.

Program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest ułatwianie i generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi. Dla realizacji programu kluczowe są działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy i stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami.

O dotacje w wysokości od 10 do 20 tys. zł mogą się ubiegać organizacje pozarządowe. Każdy wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Obozy wolontariackie powinny trwać co najmniej 3 dni, a wolontariusze muszą stanowić ponad 50 procent osób zaangażowanych w realizację zadania.

Prace planowane w ramach obozów powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz obejmować mogą:

– działania pomocnicze przy pracach remontowo-konserwatorskich zabytków,

– działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków,

– działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.

Projekt i realizacja obozu powinna być uzgodniona i konsultowana z właściwym terenowo wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wnioski można składać do 18 grudnia za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Program dotacyjny “Wolontariat dla dziedzictwa”

Na fot. rezerwat archeologiczny w Biskupinie
(fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa – www.nid.pl)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.