Ogrzewacie swoje budynki gazem i właśnie dostaliście informację o kilkusetprocentowej podwyżce stawek? Może nie będzie aż tak źle, bo rząd chce objąć podmioty kultury tzw. ulgą gazową.

Jak poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym m.in. muzea, teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz archiwa, a także organizacje pozarządowe mają zostać objęte tzw. ulgą gazową. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęty przez rząd wczoraj projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Aby skorzystać z ulgi trzeba będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie danego podmiotu jako uprawnionego do ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na cele objęte ulgą.

Z ulgi będą mogły skorzystać:

  • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Punkt ten obejmuje podmioty prowadzące działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, m.in. teatry, biblioteki, filharmonie, domy i ośrodki kultury oraz muzea. Możliwość objęcia ulgą będzie dotyczyć nie tylko instytucji kultury, ale też podmiotów działających w sferze kultury w innych formach organizacyjnych;
  • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – archiwa państwowe, archiwa wyodrębnione, archiwa zakładowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne, które posiadają powierzony zasób archiwalny;
  • podmioty systemu oświaty, w tym szkoły artystyczne oraz placówki systemu oświaty, np. ogniska artystyczne;
  • uczelnie, w tym również uczelnie artystyczne;
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3. ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz spółdzielnie socjalne (art.3. ust. 3 ustawy).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.