Ruszają kolejne nabory wniosków do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury. Do podziału jest łącznie 660 mln zł.

Nabór ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest instytucją pośredniczącą dla VII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i i rozwój zasobów kultury.

W ramach naboru można wnioskować o dofinansowanie następujących działań:

  • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
  • rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
  • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
  • tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
  • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
  • konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
  • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
  • rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

O pieniądze mogą ubiegać się m. in. instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wartość projektów, na które można uzyskać dofinansowanie nie może być mniejsza niż 500 tys. euro i większa niż 5 mln euro. Można dostać do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków rusza 30 czerwca i potrwa do 30 września 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nabór

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.