Biuro Programu Niepodległa ogłosiło nabór do programu „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920. Na wsparcie projektów służących włączaniu obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 przeznaczono 2 mln zł.

W ramach programu “Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 można uzyskać wsparcie finansowe działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

O dofinansowanie w ramach programu “Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Wnioskodawcy muszą zawrzeć partnerstwo z co najmniej dwoma podmiotami, takimi jak: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe, przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze, uczelnie wyższe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, publiczne i niepubliczne szkoły, spółdzielnie socjalne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł  a maksymalna 40 tys. zł. Dofinansowanie może wynosić do 100% budżetu zadania, wnioskodawca nie jest zobowiązany do zadeklarowania wkładu własnego.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2020 r. do godziny 15.59. Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu “Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920 dostępne są na stronie Biura Programu Niepodległa.

Na fot. Józef Piłsudski i Józef Haller, w czasie przeglądu wojsk powracających ze zwycięskiej operacji (Wikimedia Commons)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.