1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Co zmienią nowe przepisy w działalności instytucji kultury? Czy dyrektorów czeka wprowadzenie nowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie? Zapraszamy na szkolenie!

[AKTUALIZACJA]

Nowy termin szkolenia – 26 marca 2021 – link do formularza – kliknij!


Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP – 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek), 9.30 – 15.30
– Kliknij, żeby się zarejestrować!
Program szkolenia:

Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych:

 • obowiązek stosowania ustawy PZP,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • barter w zamówieniach publicznych jako forma odpłatności.

Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy PZP:

 • zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP,
 • szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP,
 • zamówienia kulturalne po nowelizacji.

Specyficzne uwarunkowania instytucji kultury w kontekście zamówień publicznych:

 • szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne,
 • przygotowanie OPZ – działalność artystyczna.

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych w instytucjach kultury:

 • zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021,
 • tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych w instytucji kultury,
 • wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu.

Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne, wyciąg z różnic, w tym:

 • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
 • wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy obowiązek, a kiedy uprawnienie.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 350 zł. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza  elektronicznego.

 • Po wysłaniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.
  Do 15 stycznia 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz link dostępowy do platformy ZOOM, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
 • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz bezpośrednio po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz certyfikat uczestnictwa w formie papierowej otrzymasz pocztą tradycyjną do 14 dni po szkoleniu.

W razie pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość na adres menedzerkulturypl@gmail.com lub zadzwoń – tel. 603803614.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury w nowej ustawie PZP – formularz zgłoszeniowy

 

Prowadząca szkolenie:
Natalia Miłostan – ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „ Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa.
W latach 2010 -2015 wykładowca akademicki na studiach prawa, administracji i ekonomii w zakresie publicznego prawa gospodarczego oraz zamówień publicznych, jak również studiach podyplomowych Prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2015 -2019 pracownik samorządowej instytucji kultury praktyk, członek wielu komisji przetargowych realizujących zamówienia na dostawy i usługi sprzętu specjalistycznego, specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców realizujących projekty dofinansowane w ramach programów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przeprowadziła ponad 150 przetargów w trybie ustawy PZP. Aktualnie współpracuje z licznymi kancelariami prawnymi jako of counsel w zakresie zamówień publicznych.
Od maja 2018 pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w instytucjach kultury, gdzie oprócz obowiązków wskazanych w art. 39 RODO zajmuje się doradztwem z zakresu ochrony danych osobowy, w tym w ramach doradztwa prawnego dotyczącego wdrażania i stosowania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1. Absolwentka IV edycji Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na Polskiej Akademii Nauk.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.