Trwa nabór do kolejnej edycji projektu „Zaproś nas do siebie!”. Zmieniła się jednak jego formuła.

„Zaproś nas do siebie!” to projekt profesjonalizacyjny wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. Skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się instytucje z całej Polski, które zdecydowały się na wzmocnienie roli lidera życia kulturalnego w swojej miejscowości.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do listopada 2017 roku w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertem – zatem w odmiennej niż w poprzednich edycjach formule.

Warunkiem udziału w programie jest:

  • aktywny udział we wszystkich etapach projektu,
  • chęć zmiany i wypracowania nowej oferty programowej skierowanej do różnorodnego odbiorcy,
  • chęć wykorzystania lokalnego potencjału miejsca,
  • gotowość do zespołowej pracy procesowej,
  • otwartość na współpracę z innymi podmiotami.

Instytucje zgłaszające się do udziału w projekcie otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze programowania i rozwoju oferty programowej instytucji;
  • przygotowania oferty programowej i marki instytucji kultury na 2018 rok, osadzonej na tożsamości miejsca;
  • pomocy w przygotowaniu opracowania mapy zasobów lokalnych podmiotów kultury oraz odkrycia lokalnych kontekstów kulturowych w tym potencjału dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz przeprowadzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych danej społeczności lokalnej.

Do projektu przyjętych zostanie od 15 do 20 ośrodków (w zależności od ilości pracowników zatrudnionych w ośrodku). Nabór trwa do 15 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Zaproś nas do siebie! – nabór

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.