Samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o granty na organizację potańcówek na obszarach wiejskich. Można zdobyć nawet 10 tys. zł. Niepotrzebny jest wkład własny.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór do programu Potańcówki Wiejskie – edycja 2023. Program ma wspierać  i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. Instytut chce przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Zamierzeniem programu jest również wspieranie artystów i wykonawców  w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

Pula pieniędzy w programie wynosi 500 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta wynosi 10 tys. zł. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100 procent wartości zadania. Oznacza to, że z pieniędzy skorzysta co najmniej 50 beneficjentów. W ramach jednego wniosku, można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nawiązanie współpracy z wykonawcami repertuaru tradycyjnej muzyki wiejskiej danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki. Rekomendowane jest też podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków Witkac. Do wniosku konieczne jest dołączenie odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, tj. Rejestru Instytucji Kultury w przypadku samorządowych instytucji kultury.

Szczegółowe informacje o naborze oraz regulamin programu dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.