Czternaście stron rekomendacji dla siedmiu instytucji – taki jest efekt audytu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Audyt na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego przeprowadzono w samym Ministerstwie oraz sześciu instytucjach, dla których Minister jest organizatorem: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Filmotece Narodowej, Instytucie Adama Mickiewicza, Instytucie Książki, Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Audyt przeprowadził 10-osobowy zespół audytorów Fundacji Republikańskiej. Dotyczył on wybranych obszarów działalności w latach 2014-2015. W przypadku każdej z instytucji wydanych zostało od kilku do kilkunastu rekomendacji.

W samym Ministerstwie za najpilniejsze zadanie uznano usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami koordynującymi te same obszary w różnych departamentach.

W Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia audytorzy rekomendują m.in. rewizję strategicznych celów działalności instytucji w celu ich potwierdzenia lub zmiany na zgodne z polską racją stanu.

W przypadku Filmoteki Narodowej uznano, że brak koncentracji i priorytetów powoduje, że w wielu przypadkach Filmoteka powiela funkcje innych instytucji (np. Instytutu Adama Mickiewicza), a nie realizuje najważniejszych celów związanych z archiwizacją dziedzictwa narodowego, co może doprowadzić do bezpowrotnej utraty części zbiorów. Ponadto kierownictwo Filmoteki powinno zrewidować podział środków z dotacji przedmiotowej tak, by zagwarantować prawidłowe działanie działów o szczególnym znaczeniu – np. działu IT, który aktualnie z powodu braku pieniędzy kupuje używany sprzęt komputerowy.

W Instytucie Adama Mickiewicza audytorzy zalecili weryfikację liczby pracowników Instytutu oraz wskazali na niezgodność z prawem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

W Instytucie Ksiażki zalecono bardziej precyzyjne określanie obowiązków wykonawców a także precyzyjne określanie przedmiotu umów oraz praw i obowiązków stron.

W Narodowym Centrum Kultury sporo uwag dotyczyło m.in. realizacja umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Zalecono także przeprowadzenie ewaluacji rzeczywistej efektywności pracowników NCK, która ma stanowić podstawę do formułowania zaleceń w zakresie polityki kadrowej.

W Narodowym Instytucie Audiowizualnym stwierdzono wiele przypadków zamówień usług i towarów bez rozeznania cen. Z tego powodu za niezbędne uznano wprowadzenie procedur udzielania zamówień podmiotom zewnętrznym dla zamówień bez zastosowania Prawa Zamówień Publicznych.

Pełny raport z audytu dostępny jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sprawozdanie z audytu MKiDN

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.