Trwa gorący okres dla osób przygotowujących wnioski do programów dotacyjnych. Za kilka dni mija termin składania wniosków do dwóch programów Narodowego Centrum Kultury.

Już tylko tydzień pozostał na składanie wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Jest skierowany do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. W programie można otrzymać dotacje w wysokości do 30 tys. zł (8 tys. zł na przeprowadzenie diagnozy oraz nabór i wybór inicjatyw do realizacji oraz 22 tys. zł na realizację inicjatyw).

Program dotacyjny Ojczysty – dodaj do ulubionych jest realizowany wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Jego celem strategicznym jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. W programie można otrzymać dotacje w wysokości do 75 tys. zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016

Ojczysty – dodaj do ulubionych

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.