Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego prowadzi nabór do bezpłatnego programu szkoleniowo-tutorskiego Liderzy Teatroteki Szkolnej.

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru i są zainteresowani pracą z grupami amatorów. Tegoroczna edycja Liderów Teatroteki Szkolnej jest skierowana do nauczycieli, którzy chcieliby pracować teatralnie z grupą amatorów – uczniów, nauczycieli, rodziców lub grupą mieszaną.

Program Liderzy Teatroteki Szkolnej:

 • wzmacnia kompetencje nauczycieli w pracy teatralnej w szkole;
 • pozwala na krytyczny namysł nad własnym sposobem pracy z grupami amatorskimi;
 • promuje ideę pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

Udział w programie jest bezpłatny.

Projekt

Każdy z Liderów wg własnego pomysłu opracowuje i realizuje projekt o charakterze edukacyjno-teatralnym.

Projekt angażuje wybraną społeczność szkolną (uczniowie, nauczyciele, rodzice). Lider wybiera samodzielnie obszar działania zgodny z jego zainteresowaniami teatralnymi. Od października do czerwca pracuje nad jego realizacją przy wsparciu swojego Tutora.

Tutoring

Udział w programie pozwala każdemu Liderowi na pracę indywidualną z Tutorem, który wspiera go w realizacji projektu.

Współpraca z Tutorem ma pomóc Liderowi w określeniu własnych celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi, wspierać na drodze do ich realizacji oraz doskonalić jego potencjał przywódczy. Relacja Tutora i Lidera ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. W naszym programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Zjazdy

W ciągu roku szkolnego Liderzy biorą udział w trzech weekendowych zjazdach (w październiku, styczniu i czerwcu) poświęconych pedagogiczno-teatralnej pracy z grupami amatorskimi.

Podczas każdego ze spotkań Liderzy oglądają spektakle powstałe z udziałem amatorów. Biorą udział w warsztatach, które posłużą krytycznemu namysłowi nad procesem grupowym, rolą prowadzącego i dramaturgią zajęć. Spotkania będą okazją do wymiany i pozyskania nowych doświadczeń oraz pozwolą poznać specyfikę pedagogiki teatru, jej metody i filozofię pracy.

Terminy zjazdów:

 • 20-22.10.2017
 • 26-28.01.2018
 • 8-10.06.2018

Lider Teatroteki Szkolnej:

 • pracuje w szkole;
 • chce pracować z amatorami lub prowadzi grupę teatralną w szkole;
 • widzi teatr jako przestrzeń do wypowiedzi osób, z którymi pracuje;
 • jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję;
 • orientuje się i uczestniczy w życiu teatralnym regionu.

Aby zgłosić się do programu należy do 24 września 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.