Biuro Programu Niepodległa ogłosiło konkurs na operatorów regionalnych w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Konkurs jest kierowany do samorządowych instytucji kultury. Do zadań operatorów będzie należało m. in. inicjowanie i wspieranie współpracy mieszkańców, instytucji oraz grup nieformalnych, podejmowanej na poziomie lokalnym, a także prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej.

W ramach I etapu programu „Koalicje dla Niepodległej” uzyskać można dofinansowanie do projektów pięcioletnich, na lata 2017-2021. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 280 000 zł, zaś maksymalna – 405 500 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach I etapu konkursu można ubiegać się o dofinansowanie zadań skierowanych do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury) związanych z:

  • pracą członków Zespołu Oceniającego, którzy przeprowadzą oceny merytoryczne wniosków,
  • organizowaniem szkoleń dla wnioskodawców dotyczących przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji,
  • organizowaniem szkoleń z zakresu: animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań,
  • pracą zespołu ekspertów, którzy będą pomagać beneficjentom programu „Koalicje dla Niepodległej” w realizacji, rozliczaniu i ewaluacji ich zadań,
  • organizowaniem otwartych warsztatów/wykładów z zakresu edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.

Instytucje, które chcą startować w konkursie muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim muszą działać nie krócej niż 4 lata licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków. Ponadto muszą:

  • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla dorosłych z obszaru diagnozy społecznej, animacji kultury a także w tym realizacji projektów o charakterze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej,
  • posiadać doświadczenie w budowaniu sieci,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań konsultacyjnych i doradczych, wspierających inne podmioty lub doświadczenie w prowadzeniu programów dotacyjnych,
  • posiadać zasoby rzeczowe i kadrowe (w tym dysponować pomieszczeniem pozwalającym na przeprowadzenie warsztatów, dla co najmniej 20 osób) pozwalające na realizację celów programu.

Nabór do programu będzie trwał do 25 września 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Programu Niepodległa.

Jak zapowiada Biuro w listopadzie ogłoszony zostanie II etap programu, do którego będą mogły zgłaszać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektu realizowane współpracy z wybranym partnerem. Zwycięzcy otrzymają dotacje na działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, dotyczące podtrzymywania tradycji narodowej, budowania patriotyzmu lokalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.

Koalicje dla Niepodległej – konkurs na operatorów

One thought on “Zostań operatorem regionalnym „Niepodległej”!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.