Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało informację na temat liczby wydanych zgód na łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. W ostatnich kilkunastu miesiącach Minister pozytywnie rozpatrzył dokładnie połowę ze złożonych wniosków.

Jak poinformowało Ministerstwo w okresie od 1 października 2020 do dnia 31 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję w 60 sprawach. W 30 przypadkach wyraził zgodę na połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją kultury.

Jak połączyć ośrodek kultury z biblioteką?

Aby dokonać połączenia biblioteki publicznej z inną instytucją kultury, organizator musi spełnić warunki określone w art. 13 Ustawy o bibliotekach. Zgodnie z zapisami ustawy organizator jest obowiązany na 6 miesięcy (a nie na 3 miesiące jak w przypadku łączenia dwóch instytucji niebędących bibliotekami) przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu trzeba udowodnić, że połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez bibliotekę (art. 13 ust. 7 Ustawy o bibliotekach).

Ponadto połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją, podział lub likwidacja, wymagają zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Oznacza to, że jeśli Minister uzna, że połączenie instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki, to może odmówić zgody. Co ważne decyzja Ministra ma charakter uznaniowy i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego, co potwierdził w 2016 r. swoim wyrokiem NSA. Więcej na ten temat można znaleźć w książce „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.

Co zdecydował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Minister wyraził zgodę na połączenie:
 1. Biblioteki Publicznej Gminy Dubienka z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubience (wniosek Gminy Dubienka);
 2. Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Konarzynach (wniosek Gminy Konarzyny);
 3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Harasiukach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Harasiukach (wniosek Gminy Harasiuki);
 4. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Korczynie (wniosek Miasta i Gminy Nowy Korczyn);
 5. Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie z Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie (wniosek Gminy Strawczyn);
 6. Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy z Trynieckim Centrum Kultury w Tryńczy (wniosek Gminy Tryńcza);
 7. Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Płocicznie-Tartak z Ośrodkiem Kultury Gminy Suwałki z/s w Krzywem (wniosek Gminy Suwałki);
 8. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy z Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy (wniosek Gminy Morawica);
 9. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu z Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobrodzieniu (wniosek Gminy Dobrodzień);
 10. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gniewie (wniosek Miasta i Gminy Gniew).
 11. Biblioteki Publicznej Gminy Ostaszewo z Gminnym Domem Kultury i Sportu w Ostaszewie (wniosek Gminy Ostaszewo);
 12. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku z Lubskim Domem Kultury w Lubsku (wniosek Gminy Lubsko);
 13. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ornecie z Miejskim Domem Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie (wniosek Miasta Orneta);
 14. Biblioteki Publicznej we Fromborku z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury we Fromborku (wniosek Gminy Frombork);
 15. Gminnej Biblioteki Publicznej w Biskupcu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biskupcu (wniosek Gminy Biskupiec);
 16. Gminnej Biblioteki Publicznej w Chąśnie z Gminnym Domem Kultury i Biblioteką Publiczną w Chąśnie Drugim (wniosek Gminy Chąśno);
 17. Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach z Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z/s w Bezledach (wniosek Gminy Bartoszyce);
 18. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jeżewie (wniosek Gminy Jeżewo);
 19. Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Morzeszczynie (wniosek Gminy Morzeszczyn);
 20. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przyrowie (wniosek Gminy Przyrów);
 21. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach z Domem Kultury w Rutkach-Kossakach (wniosek Gminy Rutki);
 22. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sicienku (wniosek Gminy Sicienko);
 23. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie z Gminnym Domem Kultury w Sośnie (wniosek Gminy Sośno – ponowny);
 24. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklanach z/s w Jankowicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Świerklanach (wniosek Gminy Świerklany);
 25. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku z Gminnym Domem Kultury w Zakrzówku (wniosek Gminy Zakrzówek);
 26. Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zapolicach (wniosek Gminy Zapolice);
 27. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (wniosek Gminy Bodzentyn);
 28. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie z Ośrodkiem Kultury w Nowej Sarzynie (wniosek Gminy Nowa Sarzyna);
 29. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju z Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (wniosek Gminy Trzcińsko-Zdrój);
 30. Miejsko -Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy z Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mogielnicy (wniosek Gminy i Miasta Mogielnica).
Minister nie wyraził zgody na połączenie:
 1. Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu z Centrum Kultury Czempiń (wniosek Miasta Czempiń);
 2. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji „Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne” w Żerkowie (wniosek Gminy Żerków);
 3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hażlachu (wniosek Gminy Hażlach);
 4. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach z Poddębickim Domem Kultury i Sportu w Poddębicach (wniosek Gminy Poddębice);
 5. Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie z Centrum Kultury „Wisła” w Wyszogrodzie (wniosek Gminy i Miasta Wyszogród);
 6. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Bobrzańskim z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim (wniosek Gminy Nowogród Bobrzański).
 7. Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie z Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie (wniosek Gminy Kwidzyn);
 8. Biblioteki Publicznej Gminy Jeziora Wielkie w Jeziorach Wielkich z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich (wniosek Gminy Jeziora Wielkie);
 9. Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzykosach (wniosek Gminy Krzykosy);
 10. Biblioteki Publicznej Gminy Mielno w Mielnie z Centrum Kultury w Mielnie (wniosek Gminy Mielno);
 11. Biblioteki Publicznej im. Ignacego Solarza w Wierzchowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie (wniosek Gminy Wierzchowo);
 12. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi z Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi (wniosek Gminy Krobia);
 13. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (wniosek Gminy Żarów);
 14. Gminnej Biblioteka Publicznej W. St. Reymonta w Wierzchosławicach z Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach (wniosek Gminy Wierzchosławice);
 15. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dziadkowicach (wniosek Gminy Dziadkowice);
 16. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gibach (wniosek Gminy Giby);
 17. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościeradowie (wniosek Gminy Gościeradów);
 18. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleśni z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jeleśni (wniosek Gminy Jeleśnia);
 19. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kurowie (wniosek Gminy Kurów);
 20. Gminnej Biblioteki Publicznej w Niechanowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niechanowie (wniosek Gminy Niechanowo);
 21. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem z Centrum Kultury “Zamek” w Nowem (wniosek Gminy Nowe);
 22. Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrwilnie z Gminnym Domem Kultury w Skrwilnie (wniosek Gminy Skrwilno);
 23. Gminnej Biblioteki Publicznej w Śliwicach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śliwicach (wniosek Gminy Śliwice);
 24. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie z Gminnym Domem Kultury w Sośnie (wniosek Gminy Sośno);
 25. Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strzeleczkach (wniosek Gminy Strzeleczki);
 26. Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Widawie (wniosek Gminy Widawa).
 27. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach (wniosek Gminy Wojkowice);
 28. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej z Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach (wniosek Gmina Tyszowce);
 29. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą (wniosek Gminy Nowe Miasto nad Pilicą);
 30. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Parczewie z Parczewskim Domem Kultury (wniosek Gminy Parczew).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.