Czy dyrektor może zaskarżyć do sądu uchwałę budżetową rady gminy w sytuacji, gdy organizator obniżył wysokość dotacji podmiotowej instytucji kultury?

Zdarza się, że organizator obniża wysokość dotacji podmiotowej instytucji kultury lub ustala jej wysokość na poziomie wyraźnie niższym niż oczekiwania dyrektora i załogi instytucji. Czy w takiej sytuacji dyrektor lub pracownicy instytucji mogą zaskarżyć np. do sądu administracyjnego uchwałę budżetową rady gminy w części dotyczącej dotacji dla instytucji kultury?

Niestety nikt nie ma kompetencji podważenia czy zmiany decyzji rady o wysokości dotacji dla instytucji kultury. Co oznacza, że pod względem formalnym, rada ma prawo ustalić dotację w dowolnej wysokości. Odmienne stanowisko naruszałoby konstytucyjnie gwarantowaną samodzielność finansową jednostki samorządu terytorialnego.

Potwierdza to m.in. wyrok NSA z 2013 r. Według sądu dążenie pracowników do uzyskania pośrednio korzystnych dla nich zapisów uchwały budżetowej dotyczących środków na działalność stanowi wyłącznie interes faktyczny, który występuje wówczas, gdy określony podmiot jest wprawdzie zainteresowany sposobem uregulowania danej kwestii, nie może jednak wykazać naruszenia przepisu prawa powszechnie obowiązującego, dotyczącego jego sytuacji prawnej. Żaden przepis nie daje osobom trzecim prawa do żądania udzielania dotacji w określonej wysokości. W kompetencji sądu administracyjnego mieści się jedynie badanie zgodności z prawem samego umieszczenia bądź nie umieszczenia konkretnych kwot dochodów i wydatków zawartych w uchwale budżetowej a nie rozpatrywanie zasadności określenia ich wysokości. Więcej na ten temat w książce “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. 

Kluczowa umowa

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 5. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator przed powołaniem dyrektora ma obowiązek zawrzeć z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora.

Umowa, zgodnie z nazwą, powinna określać zarówno warunki organizacyjne jak i finansowe. To oznacza, że musi ona zawierać zapisy dotyczące kwestii finansowych, a więc przede wszystkim poziomu finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora – gwarantującego realizację programu działalności instytucji. W praktyce oznacza to np. określenie minimalnej dotacji podmiotowej oraz sposobu jest obliczania (waloryzacji) w kolejnych latach obowiązywania umowy. Umowa może zawierać też zapisy przewidujące okoliczności obniżenia poziomu finansowania instytucji przez organizatora. Należy pamiętać, że zmiana warunków finansowych powinna uwzględniać zmiany w programie instytucji.

Więcej na temat planu finansowego instytucji kultury i zarządzania finansami dowiesz się podczas szkolenia „Plan finansowy instytucji kultury”, które poprowadzi Ewa Ostapowicz, ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego i autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.
Tylko do 15 marca 2022 r. możesz skorzystać ze zniżki za udział w szkoleniu!

Plan finansowy instytucji kultury – szkolenie z ekspertką

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.