p. o. dyrektora instytucji kultury

Czy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał prawo wyznaczyć dwutygodniowy termin na składanie dokumentów przez kandydatów na dyrektora PISF?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński ogłosił konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Minister wyznaczył stosunkowo krótki, bo dwutygodniowy termin na zgłaszanie się kandydatów. Informacja ta zwróciła uwagę czytelników serwisu MenedżerKultury.pl, tym bardziej, że kilka dni temu opisaliśmy konkurs na dyrektora Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu. Prezydent Kalisza ogłaszając konkurs wyznaczył również bardzo krótki, bo 10-dniowy termin na składanie dokumentów konkursowych przez kandydatów. Napisaliśmy wówczas, że ustalenie terminu krótszego niż 30 dni jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Po naszej interwencji Prezydent konkurs unieważnił.

Czy to oznacza, że konkurs na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej również kwalifikuje się do unieważnienia?

Okazuje się, że nie. Wszystko dlatego, że PISF nie jest instytucją kultury w rozumieniu Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nie podlega jej przepisom, a tym bardziej przepisom Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

PISF posiada status państwowej osoby prawnej. Został powołany na mocy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii i działa w oparciu o jej przepisy. Ustawa ta określa zasady funkcjonowania Instytutu, w tym m. in. sposób powoływania dyrektora.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o kinematografii dyrektora PISF powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu. Jak czytamy dalej komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii. Innych regulacji dotyczących sposobu przeprowadzeniu konkursu ustawa nie zawiera. To oznacza, że o szczegółach procedury konkursowej, w tym terminie zgłoszeń kandydatów decyduje Minister.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.