p. o. dyrektora instytucji kultury

Statut instytucji kultury nie może regulować organizacji wewnętrznej instytucji kultury i wskazywać jej jednostek wewnętrznych. Ich tworzenie to kompetencja dyrektora.

Kilka miesięcy temu samorząd Województwa Ślaskiego przekształcił Regionalny Ośrodek Kultury w Regionalny Instytut Kultury. W związku z tym Sejmik Województwa Ślaskiego nadał instytucji nowy statut. W dokumencie znalazł się zapis mówiący o tym, że zadania Instytutu w zakresie upowszechniania, promocji i ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa Śląskiego wykonuje Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego będące wyspecjalizowaną jednostką wewnętrzną Instytutu.

Wojewoda Śląski zakwestionował go i unieważnił, stwierdzając, że wykracza on poza delegację ustawową określoną w art. 13 ust. 2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Według organu nadzoru katalog spraw podlegających unormowaniu w statucie jest bowiem zamknięty a z treści ustawy nie wynika, aby Sejmik Województwa Śląskiego został upoważniony do stanowienia w statucie regulacji dot. wewnętrznych jednostek (struktury organizacyjnej) instytucji kultury.

Wojewoda uznał, że regulacje dotyczące Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jako jednostki wewnętrznej Instytutu stanowią organizację wewnętrzną instytucji kultury i powinny zostać uregulowane w regulaminie organizacyjnym tej instytucji, nie zaś w statucie. Nadawanie regulaminu organizacyjnego jest kompetencją dyrektora instytucji, który nadaje go po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców działających w instytucji.

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – nowe wydanie już dostępne!

2 thoughts on “To dyrektor ustala organizację wewnętrzną instytucji

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.