Od dziś w sprzedaży dostępne jest nowe wydanie książki pt. „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Jest znacznie więcej treści, nowe tematy, aktualne przepisy i korzystniejsza cena.

Uwaga! Artykuł archiwalny. Od września 2021 r. dostępne jest nowe – trzecie wydanie książki – kliknij poniżej!

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2017 r. Nowe wydanie jest druga odsłoną „Instrukcji”. W stosunku do pierwszej edycji publikacja została wzbogacona o nowe treści i zaktualizowana, m.in. w związku z wejściem w życie w 2019 r. nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wśród nowych tematów pojawiła się m.in. kwestia tzw. „wygaszania” powołań dyrektorów powołanych na czas nieokreślony przed 1 stycznia 2012 r.

Książka nosi podtytuł „Instrukcja obsługi”. Nie jest to tylko zabieg retoryczny. Przede wszystkim dlatego, że „Instrukcja” odpowiada na bardzo konkretne i bardzo praktyczne pytania dotyczące prowadzenia działalności kulturalnej w formie instytucji kultury, a więc takiej, w jakiej mają obowiązek prowadzić tę działalność samorządy. Drugi powód dla takiego podtytułu, to fakt, że książka ta napisana została przez praktyka dla praktyków, tj. dla dyrektorów domów, ośrodków i centrów kultury oraz innych lokalnych instytucji kultury.

„Instrukcja” jest instrukcją również ze względu na jej skondensowaną formę. Nie było ambicją autora pisanie kolejnego kilkusetstronicowego vademecum, jakie można kupić na rynku u znanych wydawców. Książka zawiera same konkrety i wyłącznie praktyczne przypadki, z którymi ktoś, gdzieś w Polsce, już się zmierzył. Dlatego praktycznie każdy fragment książki odwołuje się do aktu prawnego, orzeczenia sądu, rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub innego wiarygodnego źródła. W formie elektronicznej zawiera aktywne linki do kilkudziesięciu przywołanych dokumentów.

Książkę można kupić zarówno w formie drukowanej jak i e-booka (w formatach EPUB, MOBI, FB2).

Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi – Kup książkę!

Uwaga! Ważna informacja. Kupując książkę „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” ze strony Ridero.pl można otrzymać fakturę na instytucję. Żeby otrzymać fakturę należy w formularzu zamówienia wpisać prośbę o jej wystawienie oraz dane w polu „Uwagi do zamówienia” lub wysłać na adres: support@ridero.pl.
Książkę można również nie korzystając z formularza dostępnego na stronie wydawcy i zapłacić zwykłym przelewem. Żeby to zrobić należy wysłać zamówienie e-mailem na adres: support@ridero.pl (podając dane do faktury). 
O autorze: 

Paweł Kamiński
Doświadczony menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw twórczych we Wrocławiu. Studiował socjologię, zarządzanie i ekonomię. Pisze doktorat z ekonomii na temat roli lokalnych instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego. Absolwent Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Trener i ekspert w różnorodnych projektach kulturalnych. Redaguje serwis MenedżerKultury.pl

 Spis treści

Dlaczego „Instrukcja obsługi”?

„Mętna woda” w kulturze

Tworzenie instytucji kultury

 • Kto może utworzyć instytucję kultury?
 • Jakim dokumentem można utworzyć instytucję kultury?
 • Jakie są obowiązki organizatora wobec tworzonej instytucji?

Statut instytucji kultury

 • Kto nadaje statut instytucji kultury?
 • Co powinien zawierać statut instytucji kultury?
 • Wskazanie ustaw i rozporządzeń, na podstawie których działa instytucja
 • Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 • Czy rada programowa może mieć uprawnienia opiniodawcze?
 • Określenie źródeł finansowania
 • Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna
 • Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadania statutu?
 • Czy ośrodek kultury lub biblioteka może działać w formie zakładu budżetowego?
 • Czy organizator może narzucić instytucji w statucie organizację konkretnych wydarzeń?
 • Czy instytucja kultury może prowadzić działalność sportową?

Organizacja wewnętrzna

 • Kto decyduje o strukturze organizacyjnej instytucji?
 • Czy statut powinien zawierać schemat organizacyjny instytucji?
 • Czy statut może określać jednostki wewnętrzne instytucji?
 • Kto ustala liczbę zastępców dyrektora?
 • Kto powinien powoływać zastępcę dyrektora instytucji kultury?
 • Kto wskazuje osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności?
 • Kto decyduje o przystąpieniu instytucji kultury do wspólnej obsługi?

Powołanie dyrektora instytucji kultury

 • Jak powołać dyrektora?
 • Czy konieczny jest konkurs?
 • Jak zorganizować konkurs na dyrektora?
 • W jakim terminie należy ogłosić konkurs?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o konkursie?
 • Gzie należy opublikować ogłoszenie o konkursie?
 • Kto udostępnia informacje i dokumenty kandydatom?
 • Komisja konkursowa
 • Kto nie może być członkiem komisji konkursowej?
 • Jakie są zadania komisji konkursowej?
 • Jaki jest tryb pracy komisji konkursowej?
 • W jaki sposób komisja dokonuje wyboru?
 • Kto ponosi koszty organizacji konkursu?
 • Jak zorganizować konkurs w instytucjach spoza wykazu Ministra?
 • A jeśli bez konkursu?
 • Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
 • Co dalej?
 • Czy nazwiska kandydatów na dyrektora instytucji kultury są jawne?
 • Czy program działania instytucji kultury jest jawny?
 • Czy instytucją kultury może kierować p.o. dyrektora?
 • Czy instytucją kultury może kierować dyrektor powołany na czas nieokreślony?
 • Czy instytucją kultury musi zarządzać dyrektor?

Relacje między organizatorem a dyrektorem

 • Czy wójt jest pracodawcą dyrektora instytucji kultury?
 • Czy wójt jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora instytucji kultury?

Odwołanie dyrektora

 • Kiedy można odwołać dyrektora?
 • Czy zarządzenie o odwołaniu musi zawierać uzasadnienie?
 • Naruszenie prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
 • Odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania
 • Choroba trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków
 • Utrata zaufania
 • „Wygaśnięcie” powołania na czas nieokreślony
 • Zmiana statutu instytucji
 • Czy zasięganie opinii związków zawodowych i stowarzyszeń jest konieczne?
 • A co jeśli dyrektor nie należy do żadnej organizacji?
 • A jeśli w gminie nie działają żadne stowarzyszenia?
 • Czy organizator ma prawo zasięgać opinii tylko wybranych przez siebie stowarzyszeń?
 • Czy można odstąpić od zasięgania opinii jeśli dyrektor został powołany w wyniku konkursu?
 • Czy należy zasięgać opinii fundacji współpracujących z instytucją kultury?
 • Czy zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora instytucji kultury można zaskarżyć do sądu administracyjnego?
 • Czy wojewoda może unieważnić odwołanie dyrektora instytucji kultury?

Łączenie instytucji kultury

 • Jak połączyć instytucje kultury?
 • Jak połączyć ośrodek kultury z biblioteką?
 • Jak połączyć ośrodek kultury z muzeum?
 • Kto będzie kierował instytucją powstałą w wyniku połączenia?
 • Czy dyrektorem nowej instytucji może zostać dyrektor jednej z łączonych instytucji?

Likwidacja instytucji kultury

 • Jak zlikwidować instytucję kultury?
 • Połączenie poprzez likwidację?
 • Czy można zlikwidować instytucję kultury i przekazać jej zadania komórce organizacyjnej urzędu gminy?

Zamiast zakończenia

66 thoughts on “„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – nowe wydanie już dostępne!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.