p. o. dyrektora instytucji kultury

Instytucje kultury będą musiały publikować informacje o każdej zawartej umowie o wartości przekraczającej 500 zł. Za zaniedbanie tego obowiązku będzie grozić grzywna, ograniczenie lub nawet pozbawienie wolności do 2 lat.

Obowiązek publikowania informacji o zawartych umowach na instytucje kultury oraz inne instytucje sektora finansów publicznych nakłada Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054). Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek prowadzenia elektronicznego, dostępnego w Internecie, rejestru zawieranych umów. Dane do rejestru umów wprowadzać mają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Będę mieli na to 14 dni od chwili zawarcia umowy.

Rejestr ma prowadzić Minister Finansów. Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące jego funkcjonowania, ale wiadomo, że w rejestrze umów zamieszczane będą informacje  o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Według prawniczki Natalii Miłostan oznacza to, że publikacji podlegać będą m. in. umowy zlecenia, zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowy o dzieło, o pracę oraz umowy o współpracy.

W rejestrze umów nie będzie obowiązku zamieszczania informacji o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów zorganizowanych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

Rejestr umów będzie obejmować następujący zakres informacji:

  • numer umowy – o ile taki nadano;
  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • okres obowiązywania umowy;
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość przedmiotu umowy;
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

W rejestrze umów będą zamieszczane informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

Za nierealizowanie nowych przepisów grozić będą sankcje. Ustawa przewiduje, że kto nie wykona lub nie dopuści do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z art. 29a. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie ujawnia się wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej. Czy to oznacza, że tego typu umów nie trzeba będzie ujawniać w rejestrze?

– Wszystkie podmioty będą zobligowane ujawnić wskazane informacje, natomiast będzie możliwość ograniczenia upublicznienia pewnych aspektów – tłumaczy Natalia Miłostan. – Na gruncie regulacji art. 34a o finansach publicznych musimy rozróżnić dwie sytuacje: przekazanie informacji do rejestru oraz udostępnienie informacji w rejestrze. W związku z powyższym będziemy mieli do czynienia z przekazywaniem informacji wszystkich wynikających z regulacji art. 34a, natomiast pewne informacje nie będą ujawniane do publicznego dostępu – stwierdza Natalia Miłostan.

Jak dodaje prawniczka, w uzasadnieniu do ustawy wskazano, że w rejestrze umów nie będą zamieszczane informacje, których udostępnienie zostało ograniczone na podstawie innych przepisów. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że będzie można pewne pola w rejestrze uznać za zastrzeżone, ale ostateczny kształt, jak będzie wyglądał rejestr poznamy dopiero w przyszłości.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

One thought on “Dyrektorzy do więzienia za brak informacji o umowach!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.