Nie mogliście spać w obawie przed karami więzienia, które miały grozić dyrektorom za zaniedbanie obowiązków związanych z publikowaniem informacji w rejestrze umów? To możecie odetchnąć z ulgą. Częściowo.

Obowiązek publikowania informacji o zawartych umowach na instytucje kultury oraz inne instytucje sektora finansów publicznych nałożyła Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054). Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek prowadzenia elektronicznego, dostępnego w Internecie, rejestru zawieranych umów. Dane do rejestru umów wprowadzać mają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Będę mieli na to 14 dni od chwili zawarcia umowy. Pisałem to tym w grudniu 2021 roku w artykule “Dyrektorzy do więzienia za brak informacji o umowach!”.

Wygląda jednak na to, że rząd po pierwsze przesuwa w czasie wejście w życie przepisów dotyczących rejestru, a po drugie łagodzi sankcje, które grożą osobom, które miałyby zaniedbać obowiązki związane z publikacją informacji o umowach.

Rejestr ma prowadzić Minister Finansów. Zamieszczane w nim miały być informacje  o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Według prawników oznaczało to, że publikacji podlegać miały m. in. umowy zlecenia, zamówienia, potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowy o dzieło, o pracę oraz umowy o współpracy. Nowe przepisy miały wejść w życie już 1 lipca 2022 roku. Wszystko jednak wskazuje, że to się zmieni, ponieważ 12 maja Sejm RP przyjął Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa modyfikuje cześć przepisów dotyczących rejestru umów. Zgodnie z nowym brzmieniem w rejestrze umów zamieszczane będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 5000 zł (zamiast 500 zł) bez podatku od towarów i usług.

Zmieniają się także potencjalne sankcje za niewykonanie lub niedopuszczenie do wykonania obowiązku wprowadzenia danych do rejestru umów. W pierwszej wersji ustawy groziła za to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W nowej wersji ustawy przepis ten został uchylony. Zamiast odpowiedzialności karnej w przypadku niewykonania obowiązków dyrektorzy będą ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

To jednak nie wszystko. Nowa ustawa przesuwa wejście w życie przepisów dotyczących rejestru umów. W przypadku samorządów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, związków metropolitalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych obowiązek publikowania umów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. W przypadku innych jednostek sektora finansów publicznych a więc również instytucji kultury rejestracja umów ma być obowiązkowa od 1 kwietnia 2023 r.

Ustawa obecnie jest procedowana w Senacie. Jeśli chcesz się zapoznać z jej tekstem kliknij poniżej.

USTAWA z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.