Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu Kultura – Interwencje. Regulamin programu zawiera dodatkowy zapis, którego nie było w poprzednich edycjach programu. To nie przypadek.

W piątek 11 lutego 2022 r. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do programu Kultura – Interwencje. Nabór trwać będzie do 14 marca. Analogicznie jak w poprzednich latach w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji m. in. takich projektów jak: organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne (również on-line), organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, badań czy organizacja rekonstrukcji historycznych i uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia czy rocznice o charakterze patriotycznym.

Nowością jest jednak pojawienie się nowego zadania, którego zakres jest następujący: organizacja przedsięwzięć edukacyjno-animacyjnych opartych na współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowych, służących wymianie doświadczeń, budowaniu lokalnych partnerstw oraz podnoszeniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w zakresie edukacji kulturowej. Skąd taka zmiana?

Można się domyślać, że modyfikacja regulaminu to nic innego, tylko realizacja obietnicy złożonej przez przedstawicieli NCK w ubiegłym roku, gdy kończyła się druga trzyletnia edycja programu Bardzo Młoda Kultura.

Przypomnijmy. W lipcu 2021 r. zastępca dyrektora NCK Michał Rydzewski poinformował pisemnie operatorów programu o tym, że ewentualna kolejna edycja programu ma być realizowana od 2023 roku. Jak można było przeczytać w piśmie, w roku 2022 NCK planuje skupić się na szczegółowej analizie zgromadzonych danych badawczych związanych z programem i „przygotowaniu rekomendacji do dalszych działań na poziomie krajowym związanych z rozwojem edukacji kulturowej i wypracowaniu formuły ewentualnej III edycji BMK”.

Jednocześnie dyrektor Michał Rydzewski poinformował o planach związanych z uruchomieniem w jednym z programów dotacyjnych NCK dodatkowego modułu na dofinansowanie projektów realizowanych przez partnerstwa sektorów kultury i edukacji, wspierających rozwój edukacji kulturowej – również realizowanych w formule konkursowej, zapewniającej wybór i realizację inicjatyw oddolnych.

Informacja o braku kontynuacji Bardzo Młodej Kultury w 2022 roku wywołała jednak poruszenie wśród jej dotychczasowych realizatorów i realizatorek oraz interesariuszy i interesariuszek programu. W październiku 2021 r. grupa około 170 osób związanych z programem podpisała Wspólne stanowisko realizatorek_ów, współpracowniczek_ków i uczestniczek_ków programu, które skierowano do NCK.
– Naszym zdaniem konieczne jest kontynuowanie programu Bardzo Młoda Kultura z uwzględnieniem tego, co jest sensem naszej ogólnopolskiej i międzyregionalnej współpracy – napisali autorzy stanowiska.

Zapisy regulaminu tegorocznej edycji programu Kultura – Interwencje potwierdzają, że NCK zrealizowało własne zapowiedzi a także rekomendacje autorów stanowiska, w tym zwiększenie puli pieniędzy przeznaczonych na realizację programu. Budżet programu został bowiem zwiększony w stosunku do lat poprzednich o 1,5 mln zł, tj. z 10 do 11,5 mln zł. Dotrzymanie słowa przez NCK uwiarygadnia też zapewnienia o kontynuacji programu w 2023 roku i daje nadzieje osobom, którym zależy na edukacji kulturowej Polsce.

Na fot. konferencja prasowa z udziałem uczestników programu Bardzo Młoda Kultura na Rynku w Legnicy w czerwcu 2021 r. (fot. Paweł Kamiński)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.