W tym roku kończy się druga trzyletnia edycja programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Przyszłość programu jest niejasna. Z tego powodu animatorzy kultury z całego kraju wystosowali list do dyrektora NCK Rafała Wiśniewskiego.

Bardzo Młoda Kultura to działający od 2016 roku wieloletni program wspierania edukacji kulturowej. Dotychczas odbyły się jego dwie edycje. Celem programu jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej. Program realizuje 16 operatorów wojewódzkich wyłonionych w konkursie. Najczęściej są to instytucje kultury należące do samorządów wojewódzkich. W ramach programu prowadzone są działania sieciujące oraz wspierane są lokalne inicjatywy realizowane wspólnie przez animatorów kultury i przedstawicieli sektora edukacji.

W lipcu 2021 r. zastępca dyrektora NCK Michał Rydzewski poinformował pisemnie operatorów programu o tym, że ewentualna kolejna edycja programu ma być realizowana od… 2023 roku. W przyszłym roku NCK planuje skupić się na szczegółowej analizie zgromadzonych danych badawczych związanych z programem i „przygotowaniu rekomendacji do dalszych działań na poziomie krajowym związanych z rozwojem edukacji kulturowej i wypracowaniu formuły ewentualnej III edycji BMK”.

Jednocześnie dyrektor Michał Rydzewski poinformował o planach związanych z uruchomieniem w jednym z programów dotacyjnych NCK dodatkowego modułu na dofinansowanie projektów realizowanych przez partnerstwa sektorów kultury i edukacji, wspierających rozwój edukacji kulturowej – również realizowanych w formule konkursowej, zapewniającej wybór i realizację inicjatyw oddolnych.

Informacja o braku kontynuacji Bardzo Młodej Kultury w 2022 roku wywołała poruszenie wśród jej dotychczasowych realizatorów i realizatorek oraz interesariuszy i interesariuszek programu. W wyniku dyskusji wypracowane zostało „Wspólne stanowisko realizatorek_ów, współpracowniczek_ków i uczestniczek_ków, programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w związku z dyskontynuacją programu w roku 2022” (kliknij, żeby przeczytać całość), które zostało przesłane na ręce dyrektora NCK Rafała Wiśniewskiego.

– Naszym zdaniem konieczne jest kontynuowanie programu Bardzo Młoda Kultura z uwzględnieniem tego, co jest sensem naszej ogólnopolskiej i międzyregionalnej współpracy. Za podstawowe działania uważamy po pierwsze budowanie relacji i więzi na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Polsce, a po drugie budowanie podmiotowości i sprawczości wszystkich zaangażowanych w to działanie osób. Dzięki temu wiemy, że jest to nasza wspólna sprawa, o której możemy współdecydować, łącznie z naszymi partnerami w regionie, realizatorami projektów lokalnych oraz dziećmi i młodzieżą. Program Bardzo Młoda Kultura jest ogromnie ważny, ponieważ dzięki niemu lokalne instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły, animatorki_rzy i edukatork_rzy, nauczycielki_le i lokalne twórczynie_cy mają szansę na realizację swoich działań dla dzieci i młodzieży – czytamy w stanowisku podpisanym przez blisko 170 osób.

– Chętnie zaangażujemy się w przygotowanie założeń III edycji programu Bardzo Młoda Kultura – deklarują sygnatariusze i sygnatariuszki stanowiska. – Jesteśmy przekonani, że program ten jest potrzebny, a im szybciej ruszy jego kolejna edycja, tym mniejsze będą straty i problemy związane z funkcjonowaniem sieci Bardzo Młodej Kultury – w skali regionów, jak i Polski. Jako uczestnicy i uczestniczki tego programu mamy doświadczenie w jego realizacji i postulujemy, aby nasz głos został wzięty pod uwagę. Uważamy, że szkoda byłoby zaprzepaścić 6 lat prężnego funkcjonowania programu na terenie wszystkich województw w Polsce. Takie zagrożenie istnieje, jeśli założenia III edycji programu nie wezmą pod uwagę wyników 6-letniego procesu wspólnej pracy na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w Polsce – stwierdzają autorzy i autorki stanowiska.

***

Można się domyślać, że informacja o braku kontynuacji programu w przyszłym roku wzbudziła emocje w środowisku animatorów kultury m. in z powodu skojarzenia z sytuacją sprzed 4 lat, kiedy to w drugim roku pierwszej edycji programu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podjął decyzję o zmniejszeniu o połowę budżetu programu, tj. z 4 do 2 mln zł rocznie. O decyzji Ministra operatorzy zostali wówczas poinformowani e-mailem przez Narodowe Centrum Kultury. Informacja nie zawierała żadnego uzasadnienia decyzji. Budżet w kolejnych latach realizacji programu nie powrócił do pierwotnego poziomu z roku 2016.

Wspólne stanowisko realizatorek_ów, współpracowniczek_ków i uczestniczek_ków, programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w związku z dyskontynuacją programu w roku 2022

Na fot. uczestnicy dolnośląskiej edycji Bardzo Młodej Kultury w 2021 roku

One thought on “Co dalej z Bardzo Młodą Kulturą?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.