Budżet Bardzo Młodej Kultury zostaje obcięty o połowę – taką informację otrzymali kilkadziesiąt minut temu wojewódzcy operatorzy programu.

Bardzo Młoda Kultura to działający od 2016 roku trzyletni program wspierania edukacji kulturowej. Celem programu jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej. Program realizuje 16 operatorów wojewódzkich wyłonionych w konkursie. Najczęściej są to instytucje kultury należące do samorządów wojewódzkich. W ramach programu prowadzone są działania sieciujące oraz udzielane są mikrogranty na lokalne projekty realizowane wspólnie przez animatorów kultury i przedstawicieli sektora edukacji.

Budżet całego programu wynosił 12 mln zł, tj. 4 mln zł rocznie. Dziś po południu operatorzy zostali poinformowani e-mailem przez Narodowe Centrum Kultury, że tegoroczny budżet został zmniejszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 2 mln zł. Informacja nie zawiera żadnego uzasadnienia tej decyzji.

Obcięcie budżetu programu o połowę to duży kłopot dla operatorów, którzy mieli już zaplanowane działania. W niektórych województwach odbyły się już nawet spotkania lub konferencje inaugurujące tegoroczną edycję programu. Obcięcie budżetu programu, póki co, nie oznacza jego likwidacji, ale wymusi rezygnację z dużej części działań i ograniczy kwoty i liczbę udzielanych mikrograntów.