Zastanawialiście się jak powinno wyglądać ogłoszenie o konkursie na dyrektora instytucji kultury i gdzie powinno zostać opublikowane? Podpowiadamy.

Jeśli instytucja znajduje się w ustalanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu, to organizacja konkursu oraz sposób jego ogłoszenia jest ściśle określony przepisami.

Wykaz określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Obecnie w wykazie znajduje się 51 bibliotek, 51 domów, ośrodków oraz centrów kultury i sztuki, 27 filharmonii, orkiestr symfonicznych i kameralnych, 39 galerii, biur wystaw artystycznych oraz ośrodków i centrów sztuki, 111 muzeów, 49 teatrów dramatycznych, 25 teatrów lalkowych, 8 teatrów muzycznych i operetkowych, 14 teatrów operowych i tańca i 3 inne instytucje.

Przygotowując konkurs na dyrektora instytucji, która znajduje się wykazie, organizator musi stosować się do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Co musi zawierać ogłoszenie o konkursie na dyrektora instytucji kultury?

Uwzględniając formę organizacyjno-prawną, zakres działalności oraz aktualną sytuację instytucji kultury, której dotyczy konkurs, organizator określa w ogłoszeniu o konkursie co najmniej:

 • nazwę, siedzibę i adres instytucji kultury;
 • opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury;
 • określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury, oraz zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
 • wymóg złożenia przez osoby przystępujące do konkursu programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;
 • wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu;
 • informację o sposobie udostępnienia przez organizatora dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym jej planów finansowych i rzeczowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji kultury plan rzeczowy jest opracowywany, oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury;
 • miejsce i termin złożenia ofert, nie krótszy niż 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie;
 • termin rozpatrzenia złożonych ofert.
Gdzie należy opublikować ogłoszenie o konkursie na dyrektora instytucji kultury?

W przeszłości organizator miał obowiązek publikowania ogłoszeń o konkursie w dwóch dziennikach: jednym o zasięgu ogólnokrajowym, jednym regionalnym. Te archaiczne zapisy zostały zmienione przy okazji nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która weszła w życie w 2019 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

 • na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej;
 • na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego stronie internetowej;
 • w dziennikach bądź internetowych wydaniach dzienników:
 • jednym o zasięgu ogólnokrajowym,
 • jednym regionalnym;
 • w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury (na przykład w serwisie MenedżerKultury.pl).

A co w przypadku konkursu w instytucji, która nie znajduje się wykazie Ministra? Czy organizator ma obowiązek stosowania ww. przepisów? Obowiązku nie ma, ponieważ konkursy są przeprowadzane obligatoryjnie jedynie w instytucjach kultury, określonych w wykazie. Organizacja konkursów w instytucjach spoza wykazu ma charakter fakultatywny. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu wyżej cytowanego Rozporządzenia „procedura konkursowa w obu przypadkach może być taka sama, ponieważ organizator decydujący się na przeprowadzenie konkursu w instytucjach, w których nie jest on obligatoryjny, sam ustala procedurę”.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.