Ile jest warta odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury? Według prezydenta Kielc Bogdana Wenty 252 zł brutto miesięcznie. To nawet mniej niż dodatek za wychowawstwo, który otrzymują nauczyciele.

Dodatek funkcyjny należy rozumieć jako ponadwymiarowe świadczenie przyznawane osobom zatrudnionym na określonych stanowiskach, związane z pełnioną przez nie funkcją. Zgodnie z przepisami Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pracownik pełniący funkcje kierownicze otrzymuje dodatek funkcyjny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysokość dodatku funkcyjnego ustala się, uwzględniając: zakres wykonywanych zadań, zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, zakres uprawnień do podejmowania decyzji, poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań oraz liczbę podległych pracowników.

Jak pisałem w listopadzie 2022 r. Prezydent Kielc Bogdan Wenta przez lata łamał przepisy dot. wynagradzania dyrektorów instytucji kultury pozbawiając ich wbrew przepisom należnych dodatków. Przez lata dyrektorzy dziesięciu kieleckich instytucji kultury otrzymywali wyłącznie wynagrodzenia zasadnicze bez dodatków funkcyjnych oraz dodatków stażowych. Zarządzenie Prezydenta Kielc z 2020 r. wskazywało wprost, że wynagrodzenie miesięczne dyrektorów instytucji składa się z… wynagrodzenia zasadniczego.

Jak można się domyślać, urzędnicy pod presją dyrektorów i mediów, a także w obawie przed procesami sądowymi, w końcu postanowili uporządkować sytuację i wstecznie przyznać należne dodatki dyrektorom. Na pewno stało się tak w przypadku dyrektora Domu Kultury „Zameczek”, któremu wiosną tego roku Prezydent zarządzeniem przyznał dodatek funkcyjny za lata 2008 – 2022. Prezydent Bogdan Wenta ustalił wysokość dodatku na 3 proc. wynagrodzenia zasadniczego należnego wówczas dyrektorowi, tj. 252 zł brutto miesięcznie, czyli niecałe 172 zł netto.

Warto zauważyć, że kwota na jaką Prezydent Kielc wycenił pełnienie funkcji kierowniczej przez dyrektora instytucji to mniej niż wynosi dodatek za wychowawstwo wypłacany nauczycielom. Obecnie wynosi on 300 zł brutto. Wysokość dodatku jest powszechnie krytykowana,  a także sprawia, że dyrektorzy szkół mają problemy z obsadą wychowawców. Minister Edukacji Narodowej zapowiedział jego podniesienie do 600 zł brutto.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.