W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad nowelizacją Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej m. in. w części dotyczącej zasad przeprowadzania konkursów na dyrektorów instytucji kultury. Wiemy kogo mają dotyczyć zmiany.

Nowelizacja ma dotyczyć m. in. przepisów dotyczących przeprowadzania konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Projekt przewiduje m. in. dodanie przepisu obligującego organizatora do upublicznienia programu dyrektora instytucji kultury, po powołaniu go na stanowisko, nałożenie na organizatora obowiązku przedstawienia kandydatowi wyłonionemu przez komisję konkursową warunków powołania na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Minister ustali

Nowelizacja ma również rozszerzyć i doprecyzować upoważnienie dla Ministra do określenia w drodze rozporządzenia m. in.: sposobu ogłoszenia konkursu i minimalnego zakresu informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie, organizacji i trybu przeprowadzania konkursu, sposobu powoływania członków komisji konkursowej, zadań komisji konkursowej oraz sposobu finansowania prac komisji konkursowej, w tym zakresu zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach komisji, dla członków zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia komisji.

Nie dla lokalnych instytucji

Projekt przewiduje, że zasady określone w ustawie będą dotyczyły tylko instytucji kultury wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu. Obecnie w wykazie znajduje się: 51 bibliotek, 51 domów, ośrodków oraz centrów kultury i sztuki, 27 filharmonii, orkiestr symfonicznych i kameralnych, 39 galerii, biur wystaw artystycznych oraz ośrodków i centrów sztuki, 111 muzeów, 49 teatrów dramatycznych, 25 teatrów lalkowych, 8 teatrów muzycznych i operetkowych, 14 teatrów operowych i tańca i 3 inne instytucje.

Kilka miesięcy temu Ministerstwo skierowało projekt do konsultacji publicznych. Wśród podmiotów, które zostały zaproszone do konsultacji było m. in. Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Przedstawiciele stowarzyszenia proponowali, żeby zasady określone w projekcie nie dotyczyły jedynie wąskiej grupy ww. instytucji. W opinii stowarzyszenia objęcie regulacją wszystkich instytucji sprzyjało by transparentności procedur konkursowych również w przypadku instytucji o charakterze lokalnym, stanowiących największą grupę instytucji kultury w Polsce.

Nie taka była intencja

Propozycja ta nie została uwzględniona, bo jak tłumaczy Ministerstwo, nie taka była intencja autorów projektu. 

– Należy podkreślić, że z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wynika zasada, zgodnie z którą dyrektora instytucji kultury powołuje organizator. Natomiast możliwość przeprowadzania konkursu jest wyłącznie alternatywą w stosunku do powyższej zasady. Zgodnie z intencją MKiDN projektowane rozporządzenie ma zatem dotyczyć wyłącznie instytucji kultury, w których konkurs jest obligatoryjny – czytamy w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Uzasadnienie projektu

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.