Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może zablokować połączenie ośrodka kultury z biblioteką i nawet nie musi uzasadniać swojej decyzji.

Samorząd, chcąc połączyć ośrodek kultury z biblioteką musi zasięgnąć opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, biblioteki wojewódzkiej oraz uzyskać zgodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli Minister uzna, że połączenie instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki, to może odmówić zgody. Decyzja Ministra ma charakter uznaniowy i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Taką interpretację przepisów właśnie potwierdził swoim wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny.

Z odmową zgody ministra na połączenie instytucji spotkał się samorząd jednej z gmin w województwie mazowieckim. Trzy lata temu rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w jedną instytucję – Centrum Kultury.

Burmistrz wykonując uchwałę rady wystąpił o wydanie opinii w sprawie połączenia instytucji do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. Biblioteka Wojewódzka zaopiniowała plany samorządu pozytywnie. Z kolei Krajowa Rada Biblioteczna wyraziła opinię negatywną.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podzielił stanowisko Krajowej Rady Bibliotecznej i nie wyraził zgody na połączenie instytucji. W uzasadnieniu napisano, że w ocenie MKiDN połączenie ww. instytucji spowoduje uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki.

Gmina odwołała się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się jej unieważnienia. W skardze burmistrz argumentował, że stanowisko Ministra narusza przepisy ustawy o bibliotekach oraz Konstytucji RP. Burmistrz zarzucił decyzji Ministra, że jest gołosłowna, bo ten nie odniósł się do argumentów organizatora. W decyzji nie podano też jakiegokolwiek uzasadnienia, na czym miałby polegać uszczerbek w wykonaniu dotychczasowych zadań biblioteki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę gminy odrzucił. Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku, żaden przepis prawa nie wskazuje jak ma wyglądać procedura uzyskiwania, czy też wyrażania zgody na połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto sąd stwierdził, że czynność ta ma charakter uznaniowy i żaden przepis prawa nie nakłada na organ obowiązku uzasadnienia swojego stanowiska. Przychylenie się, w tym przypadku, do stanowiska Krajowej Rady Bibliotecznej a nie pozytywnej opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej należy do swobodnej kompetencji Ministra.

Gmina nie dała jednak za wygraną i od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r. skargę odrzucił.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

2 thoughts on “Minister może zablokować połączenie instytucji kultury

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.