Organizator powołując na dyrektora instytucji kultury kandydata wyłonionego w konkursie nie musi zasięgać opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Czy analogiczna zasada obowiązuje przy odwołaniu? Zobacz, co w tej sprawie orzekł NSA!

Zgodnie z art. 15 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator powołuje dyrektora instytucji kultury po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Jak mówi ustawa, odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu.

Czy w związku z tym przy odwołaniu dyrektora wyłonionego w konkursie również nie jest konieczne zasięganie opinii?

Niektórzy organizatorzy twierdzili, że tak. Należał do nich Prezydent Radomska Jarosław Ferenc (woj. łódzkie). Prezydent dokładnie rok temu odwołał dyrektora Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku nie zasięgając opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Zarządzenie Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora muzeum unieważnił Wojewoda Łódzki.

Według Wojewody w przypadku odwołania dyrektora instytucji kultury konieczna jest opinia związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Wynika to z treści art.15 ust.1 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Według Wojewody zwolnienie z takiego opiniowania ma miejsce jedynie w sytuacji opisanej w zdaniu drugim art.15 ust.1 wymienionej ustawy a mianowicie w razie wyłaniania kandydata na dyrektora w drodze konkursu. W przypadku odwołania dyrektor nie jest już „kandydatem” a więc nie ma do niego zastosowanie wyjątek określony w zdaniu drugim art. 15 ust.1 ustawy.

Zdaniem organu nadzoru uzasadnienie takiego uregulowania wynika z procedury wyłaniania kandydata na dyrektora (konkursowej) zapewniającej co do zasady udział w nim przedstawiciela organizacji związkowej oraz stowarzyszeń zawodowych lub twórczych. W przypadku odwołania dyrektora ustawa wymaga każdorazowo opiniowania przez związki zawodowe oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze.

Samorząd zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten utrzymał w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego. Prezydent Jarosław Ferenc nie chciał się pogodzić z porażką przed WSA i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA orzeczeniem z 4 kwietnia 2017 r. skargę oddalił i obciążył miasto kosztami procesu.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Art. 15. 1. Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

One thought on “Czy można odwołać dyrektora bez zasięgania opinii związków zawodowych i stowarzyszeń?

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.