p. o. dyrektora instytucji kultury

Organizator może odwołać dyrektora instytucji kultury z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków. Jednak krótka, jednorazowa absencja nie może być powodem do odwołania.

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku zapadł w ostatnich dniach ub. roku wyrok dotyczący odwołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w jednej z miejscowości województwa pomorskiego.

Burmistrz w styczniu 2016 r. powołał dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej a już w czerwcu postanowił go odwołać. Powodem odwołania była choroba, zdaniem burmistrza, trwale uniemożliwiająca dyrektorowi wykonywanie obowiązków oraz odstąpienie od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.

Burmistrz powołał się na art. 15 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którym dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu m. in. z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, a także w przypadku odstąpienia od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania.

Powodem odwołania było zwolnienie lekarskie dyrektora, zgodnie z którym jego niezdolność do pracy miała trwać 18 dni – do 24 czerwca 2016 r. Jak uzasadnił burmistrz, w okresie tym trwały przygotowania do imprezy, zaplanowanej na dzień 25-26 czerwca 2016 r. Było to bardzo duże wydarzenie związane ze znacznymi kosztami organizacji. Dyrektor w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim poinformował burmistrza e-mailem, że zwolnienie może być kontynuowane.

Jak argumentował burmistrz, statut ośrodka nie przewiduje w tej jednostce instytucji zastępcy, wobec tego wstrzymane zostały wszystkie czynności, których wykonanie spoczywało na dyrektorze. Dotyczyło to nie tylko imprezy zaplanowanej na 25-26 czerwca, lecz także wydarzeń zaplanowanych na okres wakacji. Burmistrz uznał, że choroba uniemożliwiła dyrektorowi wykonywanie obowiązków i to w sposób trwały i potraktował to jako przesłankę do rozwiązania umowy z dyrektorem.

Odwołany dyrektor uznał, że odwołanie narusza jego interes prawny i wezwał burmistrza do usunięcia naruszenia prawa przez uchylenie zarządzenia w sprawie odwołania. Gdy ten odmówił dyrektor zaskarżył zarządzenie burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku domagając się jego uchylenia. Jego zdaniem nie zostały spełnione przesłanki odwołania go ze stanowiska. Według dyrektora nieobecność w pracy z powodu choroby nie mogła być uznana za trwale uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków.

Sąd uchylił zarządzenie burmistrza o odwołaniu dyrektora podzielając argumenty dyrektora. Według sądu krótkotrwałej, jednorazowej absencji dyrektora spowodowanej chorobą nie można było uznać za taką, która w sposób trwały uniemożliwiła mu realizowanie celów, które legły u podstaw powołania go na stanowisko dyrektora ośrodka kultury.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.