Zapraszamy na szkolenie online pt. „Prawne aspekty działalności instytucji kultury”. Dla uczestników szkolenia książka „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – w wersji papierowej – gratis!

Paweł Kamiński: Prawne aspekty działalności instytucji kultury – online – 11 października 2021 r. – kliknij, żeby się zarejestrować

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w dość ogólny sposób reguluje funkcjonowanie instytucji kultury. Powoduje to problemy w stosowaniu przepisów i prowadzi do sytuacji, w której w szczegółowych kwestiach źródłem prawa, w coraz większym stopniu jest orzecznictwo sądów administracyjnych nie zaś tekst samej Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa oraz liczne wyroki sądów dotyczące różnych aspektów funkcjonowania instytucji kultury.

Szkolenie adresowane do dyrektorów instytucji kultury oraz pracowników wydziałów kultury w urzędach administracji samorządowej. 

Termin szkolenia: 11 października 2021 r. (poniedziałek) – godz. 9.00-15.00
Ramowy zakres szkolenia
 1. Tworzenie instytucji kultury i nadawanie statutu:
 • Akt o utworzeniu instytucji kultury;
 • Ustawowe obowiązki organizatora;
 • Zakres regulacji w statucie;
 • Określenie organów zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania;
 • Określenie celów i zadań instytucji;
 • Określenie źródeł finansowania;
 • Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna;
 • Czy organizator może narzucić instytucji w statucie organizację konkretnych wydarzeń?
 1. Powoływanie dyrektora instytucji kultury:
 • Powołanie dyrektora w wyniku konkursu;
 • Powołanie dyrektora bez konkursu;
 • Umowa dot. warunków organizacyjno-finansowych działania instytucji;
 • Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora.
 1. Relacje między organizatorem a dyrektorem;
 • Uprawnienia organizatora w stosunku do instytucji kultury
 • Nadzór nad instytucją kultury
 • Wykonywanie niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora (urlopy, delegacje, akta osobowe)
 1. Odwołanie dyrektora instytucji kultury:
 • Przesłanki i warunki odwołania;
 • Procedura odwołania.
 1. Organizacja wewnętrzna instytucji:
 • Ustalanie struktury organizacyjnej instytucji;
 • Powoływanie i odwoływanie wicedyrektora(ów);
 • Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;
 • Rady programowe – kompetencje;
 • Przystąpienie instytucji kultury do wspólnej obsługi.
 1. Gospodarka finansowa instytucji kultury:
 • Dotacje organizatora;
 • Plan finansowy.
 1. Łączenie instytucji kultury.
 2. Likwidacja instytucji kultury.
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Paweł Kamiński: Prawne aspekty działalności instytucji kultury – online – 11 października 2021 r. – kliknij, żeby się zarejestrować

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

 • 330 zł netto/brutto od osoby – dla osób, które zarejestrują się do 30 września 2021 r.
 • 360 zł netto/brutto – dla osób, które zarejestrują się po 30 września 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 • Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia.
 • Do 8 października 2021 r. na adres podany w formularzu otrzymasz link dostępowy do platformy, za pośrednictwem której szkolenie będzie realizowane.
 • Fakturę za udział w szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności otrzymasz w formie elektronicznej w ciągu maks. 2-3 po szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej otrzymasz w dzień szkolenia ok. godz. 8.00.
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej, certyfikat uczestnictwa oraz książkę “Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” otrzymasz pocztą tradycyjną do ok. 14 dni po szkoleniu.
 • W razie pytań lub wątpliwości wyślij wiadomość na adres: menedzerkulturypl@gmail.com
Paweł Kamiński: Prawne aspekty działalności instytucji kultury – online – 11 października 2021 r. – kliknij, żeby się zarejestrować

One thought on “Prawne aspekty działalności instytucji kultury – szkolenie + książka gratis!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.