Czy rozpowszechnianie zdjęcia z koncertu z udziałem zespołu amatorskiego działającego w ośrodku kultury wymaga uzyskania zgody członków zespołu na wykorzystanie wizerunku? Odpowiedź na to i wiele innych pytań można znaleźć w nowej książce wydawnictwa C. H. Beck, którą można kupić od kilku tygodni.

Książka „Prawo autorskie w instytucjach kultury” ma bardzo praktyczny charakter i nie jest kolejną „cegłą” napisaną przez teoretyka. Jej redaktorem i współautorem jest bowiem Aleksandra Sewerynik, radca prawny i świeżo upieczona doktor nauk prawnych a jednocześnie czynny dyrygent chóralny. Działalność artystyczną i specyfikę funkcjonowania instytucji kultury zna więc z autopsji.

W liczącej 210 stron i kosztującej 139 zł książce (cena okładkowa – można kupić taniej w promocji) omówiono różnorodne aspekty stosowania prawa autorskiego w instytucjach od organizacji wydarzeń po mniej oczywiste tematy, jak pozyskiwanie zbiorów i sprzedaż własnych produktów przez instytucje kultury.

Pierwszy rozdział dotyczy podstawowych pojęć i konstrukcji prawa autorskiego. W kolejnych rozdziałach omówiono m. in. kwestie wykorzystywania utworów w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz organizacji wydarzeń takich jak: koncerty, spektakle, wystawy, festiwali muzycznych, projekcji filmowych czy bankietów. Osobny rozdział poświęcono prawnym aspektom organizacji konkursów.

W publikacji nie zabrakło też zagadnienia organizacji przez instytucje kultury zajęć i warsztatów. W książce omówiono m. in. różne modele realizacji zajęć od sytuacji gdy edukator – instruktor jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przez tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu o umowę i dzieło, prowadzenie zajęć na podstawie umowy zlecenia, aż po sytuację, w której edukator tworzy scenariusz i prowadzi zajęcia na podstawie umowy o mieszanym charakterze.

Osobny rozdział poświęcono prowadzeniu w instytucjach kultury zespołów artystycznych, w tym form prawnych współpracy z osobami tworzącymi zespół a także relacji członków zespołów z instytucją kultury.

Ostatnią część książki stanowią wzory umów m. in. na stworzenie utworu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na poprowadzenie zajęć lub wykładu czy licencyjnych na korzystanie z utworu. Oprócz tego w książce znalazły się też wzory regulaminu konkursu oraz regulaminu dla członków zespołu amatorskiego  lub uczestników zajęć (warsztatów). Do książki dołączono płytę CD zawierającą ww. wzory umów.

A. Sewerynik (red.), Prawo autorskie w instytucjach kultury, Wydawnictwo C. H. Beck 2019

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.