Czy wiecie, który z programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest statystycznie najbardziej konkurencyjny, a który najmniej? W których programach liczba przyznawanych dotacji przekracza średnią? A w którym było najwięcej wniosków zawierających błędy formalne? Zobaczcie statystyki!

Policzyłem na podstawie oficjalnych danych, do których programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło w ostatnim naborze najwięcej wniosków, a do których najmniej. Sprawdziłem też jaki procent wniosków w poszczególnych programach otrzymało dotacje.

Z obliczeń wynika, że dotacje w 2022 roku otrzymał średnio mniej niż co piąty złożony wniosek, chociaż są programy, w których na dotację mógł liczyć jedynie co dwunasty lub co dziesiąty wniosek. Co zaskakujące, nierzadkie są wnioski zawierające błędy formalne. Z tego powodu odrzucony został co trzynasty złożony wniosek. Pomijając niszowe programy, do których składanych jest po kilkadziesiąt wniosków, statystycznie najłatwiej otrzymać można było w tym roku dotację w programach: Literatura, Film, Promesa dla kultury, Czasopisma i Partnerstwo dla książki. W każdym z nich prawdopodobieństwo otrzymania dotacji przekroczyło 30 proc. Najtrudniej było zdobyć grant w programach: Infrastruktura domów kultury, Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży, Kultura dostępna, Muzyczny ślad i Edukacja kulturalna.

Zestawienie uwzględnia rozstrzygnięcia programów MKiDN 2022 – bez programów: Groby i cmentarze wojenne w kraju, Ochrona zabytków (II nabór) oraz Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju (brak rozstrzygnięć w czasie tworzenia opracowania). Opracowanie nie uwzględnia dotacji przyznanych w trybie odwoławczym a także programów własnych państwowych instytucji kultury finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oto jak wygląda statystyka programów dotacyjnych MKiDN.

 • Liczba złożonych wniosków ogółem – 13.356
 • Liczba (procent) wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 2.661 (19,92%)
 • Liczba (procent) wniosków rozpatrzonych negatywnie – 9.668 (72,39%)
 • Liczba (procent) wniosków zawierających błędy formalne – 1.027 (7,69%)

TOP 5 najpopularniejszych programów dotacyjnych MKiDN

 1. Ochrona zabytków (I nabór) – 1939 wniosków
 2. Edukacja kulturalna – 1245 wniosków
 3. Kultura dostępna – 918 wniosków
 4. Kultura ludowa i tradycyjna – 909 wniosków
 5. Muzyka – 896 wniosków

TOP 5 najmniej popularnych programów

 1. Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem  – 11 wniosków
 2. Badanie polskich strat wojennych – 18 wniosków
 3. Promesa dla kultury – 35 wniosków
 4. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej – 38 wniosków
 5. Ochrona zabytków archeologicznych – 45 wniosków

TOP 5 programów z największą liczbą przyznanych dotacji

 1. Ochrona zabytków – 482
 2. Partnerstwo dla książki – 221
 3. Muzyka – 169
 4. Edukacja kulturalna – 168
 5. Literatura – 150

TOP 5 programów z największą liczbą wniosków zawierających błędy formalne

 1. Kultura ludowa i tradycyjna – 191
 2. Edukacja kulturalna – 102
 3. Ochrona zabytków – 79
 4. Infrastruktura kultury – 66
 5. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży – 65

TOP 5 programów z najwyższym odsetkiem wniosków zawierających błędy formalne

 1. Promesa dla kultury – 28,57%
 2. Badanie polskich strat wojennych – 22,22%
 3. Kultura ludowa i tradycyjna – 21,01%
 4. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży – 15,63%
 5. Ochrona zabytków archeologicznych – 15,56%

TOP 5 najbardziej konkurencyjnych programów – z najniższym odsetkiem przyznanych dotacji w stosunku do liczby złożonych wniosków

 1. Infrastruktura domów kultury – 8,07%
 2. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży – 10,82%
 3. Kultura dostępna – 12,20%
 4. Muzyczny ślad – 13,46%
 5. Edukacja kulturalna – 13,49%

TOP 5 najmniej konkurencyjnych programów – z najwyższym odsetkiem przyznanych dotacji w stosunku do liczby złożonych wniosków

 1. Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem – 90,91%
 2. Ochrona zabytków archeologicznych – 55,56%
 3. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej – 47,37%
 4. Badanie polskich strat wojennych – 44,44%
 5. Miejsca pamięci narodowej za granicą – 40,43%

Zestawienie zbiorcze – rosnąco według odsetka wniosków, które rozpatrzono pozytywnie w stosunku do liczby złożonych wniosków

Program
Liczba złożonych wniosków
Otrzymało dotacje Nie otrzymało dotacji Błędy formalne
Liczba Procent w stosunku do liczby wszystkich złożonych wniosków Procent w stosunku do liczby poprawnie złożonych wniosków Liczba Procent w stosunku do liczby wszystkich złożonych wniosków Procent w stosunku do liczby poprawnie złożonych wniosków Liczba Procent
Infrastruktura domów kultury 867 70 8,07% 8,61% 743 85,70% 91,39% 54 6,23%
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 416 45 10,82% 12,82% 306 73,56% 87,18% 65 15,63%
Kultura dostępna 918 112 12,20% 13,11% 742 80,83% 86,89% 64 6,97%
Muzyczny ślad 364 49 13,46% 14,29% 294 80,77% 85,71% 21 5,77%
Edukacja kulturalna 1245 168 13,49% 14,70% 975 78,31% 85,30% 102 8,19%
Kultura ludowa i tradycyjna 909 123 13,53% 17,13% 595 65,46% 82,87% 191 21,01%
Promocja kultury polskiej za granicą 239 34 14,23% 14,72% 197 82,43% 85,28% 8 3,35%
Edukacja artystyczna 248 36 14,52% 15,86% 191 77,02% 84,14% 21 8,47%
Rozwój sektorów kreatywnych 252 39 15,48% 16,12% 203 80,56% 83,88% 10 3,97%
Infrastruktura kultury 738 128 17,34% 19,05% 544 73,71% 80,95% 66 8,94%
Muzyka 896 169 18,86% 19,84% 683 76,23% 80,16% 44 4,91%
Sztuki wizualne 259 50 19,31% 22,22% 175 67,57% 77,78% 34 13,13%
Teatr 318 64 20,13% 21,40% 235 73,90% 78,60% 19 5,97%
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 152 33 21,71% 22,30% 115 75,66% 77,70% 4 2,63%
Kultura cyfrowa 241 54 22,41% 25,35% 159 65,98% 74,65% 28 11,62%
Taniec 112 26 23,21% 27,37% 69 61,61% 72,63% 17 15,18%
Promocja czytelnictwa 576 139 24,13% 25,60% 404 70,14% 74,40% 33 5,73%
Zamówienia kompozytorskie 297 72 24,24% 24,91% 217 73,06% 75,09% 8 2,69%
Ochrona zabytków 1939 482 24,86% 25,91% 1378 71,07% 74,09% 79 4,07%
Wspieranie działań muzealnych 251 63 25,10% 29,17% 153 60,96% 70,83% 35 13,94%
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 112 31 27,68% 30,10% 72 64,29% 69,90% 9 8,04%
Ballady i romanse 374 108 28,88% 30,51% 246 65,78% 69,49% 20 5,35%
Partnerstwo dla książki 728 221 30,36% 31,66% 477 65,52% 68,34% 30 4,12%
Czasopisma 145 45 31,03% 31,91% 96 66,21% 68,09% 4 2,76%
Promesa dla kultury 35 11 31,43% 44,00% 14 40,00% 56,00% 10 28,57%
Film 171 59 34,50% 37,11% 100 58,48% 62,89% 12 7,02%
Literatura 395 150 37,97% 40,43% 221 55,95% 59,57% 24 6,08%
Miejsca pamięci narodowej za granicą 47 19 40,43% 44,19% 24 51,06% 55,81% 4 8,51%
Badanie polskich strat wojennych 18 8 44,44% 57,14% 6 33,33% 42,86% 4 22,22%
Narodowa kolekcja sztuki współczesnej 38 18 47,37% 47,37% 20 52,63% 52,63% 0 0,00%
Ochrona zabytków archeologicznych 45 25 55,56% 65,79% 13 28,89% 34,21% 7 15,56%
Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem 11 10 90,91% 90,91% 1 9,09% 9,09% 0 0,00%

Opracowanie: Paweł Kamiński


Jeśli chcesz poprawić skuteczność w aplikowaniu do programów dotacyjnych MKiDN zorganizujemy dla Twojej instytucji szkolenie – stacjonarne lub  online – napisz menedzerkulturypl@gmail.com. Sprawdź jak wygląda orientacyjny program szkolenia “Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych MKiDN?”

One thought on “Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – statystyki

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.