p. o. dyrektora instytucji kultury

Zakres działalności instytucji kultury innej niż kulturalna musi być katalogiem zamkniętym. Umieszczenia w statucie ogólnego zapisu dopuszczającego prowadzenie „innej działalności” jest naruszeniem prawa i powinno skutkować unieważnieniem statutu.

Stało się tak w przypadku statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni na Dolnym Śląsku.

W lipcu 2015 r. Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki (GOKiB). W statucie umieszczono zapis mówiący o tym, że GOKiB może prowadzić „inną działalność usługową wynikającą z potrzeb środowiska lokalnego”.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z 14 sierpnia 2015 r. unieważnił uchwałę zarzucając jej naruszenie prawa. Według organu nadzoru Rada używając takiego sformułowania wprowadziła w treści statutu otwarty katalog zakresu działalności Ośrodka innej niż kulturalna. Tym samym Rada nie wypełniła prawidłowo kompetencji wynikającej z art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapis taki pozwala na formułowanie przez podmiot odrębny od Rady Gminy dodatkowych przedmiotów działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

Wojewoda Dolnośląski powołał się m. in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. akt IV SA/Wr 673/12). Według sądu art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zawiera zamknięty katalog zagadnień wymagających uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem rady gminy jest pełna realizacja upoważnienia ustawowego, wyczerpująca zakres przekazanych przez ustawodawcę uprawnień. Brak w tym przypadku podstaw do regulacji niepełnej i niedookreślonej. Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych skutkuje zawsze nieważnością uchwały.

Pomógł Ci ten artykuł? Cenisz treści publikowane w serwisie MenedżerKultury.pl? Wesprzyj działalność Fundacji MenedżerKultury.pl, która jest jego wydawcą.

„Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” – nowe wydanie już dostępne!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.